• Organisation og ledelse

  Forandringsprocesser, håndtering af samarbejdsvanskeligheder, møde- og procesfacilitering, ledelsesudvikling- og sparring Læs mere

 • Coaching og supervision

  Coaching, supervision, leder-sparring, støtte til opstart og drift af sparrings-netværk

 • Erhvervspsykologisk testning

  Personlighedstest, match mellem personlighed og job, team-test Læs mere

 • Kurser og kompetenceudvikling

  Åbne kurser, skræddersyede kurser for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte Læs mere

Kære leder. Kontrollerer du dine medarbejdere?

Hør Erhvervspsykolog Lykke Mose fortælle om det at udøve kontrol som leder.I en stræben efter at undgå at konfrontere medarbejderne med problemer som fx brud på aftaler, risikerer lederen at forpasse en oplagt mulighed for at skabe kvalitetsmæssige forbedringer i opgaveløsningen.  Det er en central ledelsesopgave at forholde medarbejderne aktuelle problematikker, – for sammen at skabe rum til refleksion og læring, der muliggør justeringer og forbedringer i opgaveløsningen.

God fornøjelse!

Samskabelse initieret af stor privat virksomhed

Af Kuno Johansen

Samskabelse er lige nu på dagsordenen over alt i den offentlige sektor, typisk underforstået at offentlige organisationer involverer borgere, virksomheder og civilsamfund i samskabelsen.
Men hvad kan der ske, når en stor privat rådgivningsvirksomhed (Grant Thornton, UK) med afsæt i nedenstående mission går massivt ind i samskabelse med mange aktører ’to help shaping a vibrant economy’?

KUNO citat

Her følger en dugfrisk historie om, hvad dette foreløbig har ført med sig. Det er min klare overbevisning, at der er så meget læring i denne tilgang til samskabelse, at jeg vil opfordre til at dele casen med alle, der interesserer sig for dette højaktuelle emne.  Kontakt mig endelig høre for at høre mere, også om fortsættelsen som jeg er så heldig at være del af. Læs mere