• Frisættende ledelsespraksis

    I vores bog " Frisættende ledelse" præsenterer vi erfaringer med og metoder til at udvikle en, på mange måder, helt ny ledelsespraksis: Træk medarbejderne ind i ledelsesrummet og integrer dem i ledelsesprocessen. Iagttag dernæst hvordan det påvirker og øger ledelses- og fornyelseskraften. Og så mål til slut på de resultater I får, når oceaner af bunden energi og ubrugte potentialer frisættes. Rigtig meget tyder på at det bliver til en overraskende fortælling.

  • Når ledelse producerer høj social kapital

    Frisættende ledelsespraksis har vist sig i høj grad at tilføre opdrift og vitaminer til organisationers sociale kapital. Vi er for tiden i gang med en stor opgave, hvor vi gennem arbejdet med Frisættende ledelse hjælper ledere og medarbejdere med at styrke trivslen. En medarbejderundersøgelse i organisationen har netop vist at en integrerende ledelsespraksis påvirker oplevelsen af tillid, samarbejde og retfærdighed i dagligdagens opgaveløsning! Kontakt os for at høre nærmere

  • Frisættende Ledelse gør personalemøder energifyldte og effektive

    Et helt dagtilbud har sat sig for at træne Frisættende ledelse. Her et halvt år efter start er udbyttet allerede meget stort. Lederne og medarbejdere giver udtryk for, at det er nyt, udbytterigt og opløftende at arbejde med forskellige udfordringer og opgaver gennem Frisættende ledelsestræning. Kontakt os for at høre mere.