Erhvervspsykologens speciale: Psykologisk og relationelt bøvl

3

De sidste par år har jeg været så heldig, at jeg er blevet bedt om at holde et oplæg for de nystartede psykologi-studerende på Aarhus Universitet. Emnet har hvert år været hvad en erhvervspsykolog ”fra det virkelige liv” arbejder med og oplægget tjener det formål, at give de studerende en fornemmelse af, hvad de kan komme til at arbejde med i praksis, når de efter fem års hårdt arbejde på studiet kan kalde sig psykologer.

Jeg betragter det som en ære og en glæde at holde oplægget. Naturligvis fordi det er spændende at kunne præge kommende generationer af psykologer en lille smule. Men egentligt er jeg mest glad for at holde oplægget, fordi det tvinger mig til at reflektere over noget vigtigt:

Hvad er det egentligt vi i Perspektivgruppen går rundt og gør? Læs mere

Konference: Pædagogiske kompetencer i ny kontekst

I et samarbejde med BUPL afvikler Bente Lynge og Lykke Mose et seminar for pædagogiske ledere, hvor vi sætter fokus på den pædagogiske ekspertise i at forene leg, læring og fri udfoldelse, så den bedst muligt bringes i spil i arbejdet med – og omkring børn.

Følg linket, for at læse mere. http://www.bupl.dk/bupl_oestjylland/aktiviteter/paedagogiske_kompetencer_i_ny_kontekst_6-18_aars_omraadet?opendocument