16.000 medarbejdere, en milliardomsætning og ingen ledere!

 

jos2

 

Fremtiden organisationer skal mestre noget, vi endnu kun kan drømme om. De skal kunne håndtere meget komplekse problemer på en effektiv måde, der mindsker spild og med udgangspunkt i et helhedsperspektiv skaber mulighed for at deres medarbejdere kan bidrage fuldt og helt til at arbejde hen imod det, der er organisationens vigtige formål.

Svaret fra den belgiske forfatter – og tidligere McKinsey-konsulent – Frederic Laloux er enkelt men dramatisk provokerende: Fremtidens organisationer har ikke behov for ledere – men masser af ledelse. Men hvorfra kommer det svar? Læs mere

Kan organisationer lide af OCD? Ny artikel i Ledelse i Dag

I en spritny artikel i Ledernes tidsskrift ‘Ledelse i Dag’ stiller Timo Bohni og Mads Ole Dall spørgsmålet om organisationer kan lide af OCD? Afsættet er en provokerende diagnose af store komplekse virksomheders tilbøjelighed til at tabe kontrollen over kontrollen.

Problem-Solution-300x199

Læs hele artikel på Ledelse i Dags hjemmeside:

https://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2015/nr7juliaugust/kanorganisationerlideafocd.htm

God læse lyst og god sommer :-)

Kursus i Coaching hos Dansk Magisterforening

Perspektivgruppen har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening og har nu fornøjelsen af at udbyde et stærkt 2+2 dages grundkursus i coaching. Kurset udbydes fra efteråret 2015.

dansk_magisterforening

 

 

 

 

 

 

På kurset får du træning i at udvikle andre gennem samtalen. Du vil lære at etablere et skarpt fokus, stille effektfulde spørgsmål og navigere i rollen som coach.
Læs mere her:

http://dm.dk/Kurser-og-arrangementer/Find-kurser/2015359

 

APV og handleplan på tre timer


 

Er du træt af de lange spørgeskemaer i arbejdspladsvurderingen (APV)? Og synes du, at de nemt forstærker fokus på problemer? Så er du ikke den eneste..  Nogle ledere og medarbejdere oplever sågar at den gør dem til modspiller i arbejdet om at skabe et godt arbejdsmiljø og at det er svært at komme fra spørgeskema til en effektfuld handleplan. Lyt med her og hør hvordan I kan gennemføre en APV (på tre timer), der lever op til arbejdsmiljøloven og hvor medarbejderne er med til at udforme idéer til handleplanen.

/Lykke

Er Leadership pipeline en organisatorisk konservesdåse?

Unavngivet

Leadership pipeline konceptet fejer hen over den offentlige sektor. Tilsyneladende er enhver kommune med respekt for sig selv i gang med at definere forventninger til de forskellige ledelseslag og dermed den vertikale rolle- og arbejdsdeling.  På mange måder er det et ganske snusfornuftigt tiltag: klar kontekst omkring roller og opgaver, samt grundige overvejelser over hvilke arbejdsværdier, adfærd, kompetencer og mindset, der skaber succes på de forskellige organisatoriske niveauer kan være med til at præcisere gensidige forventninger, styrke rekrutteringsprocesserne samt ikke mindst forberede talenternes transitioner fra ét niveau til et andet. Så vidt så godt. Der er imidlertid for mig at se en helt afgørende – men som oftest overset -problemstilling ved leadership pipeline konceptet. Læs mere

Sandheden om de berømte 70%

 

failure rate

 

Du er sikkert stødt på udsagnet ”70 procent af alle organisatoriske forandringsprocesser slår fejl” på et tidspunkt i dig arbejdsliv. Måske har du hørt en leder, kollega eller – sikkert mere sandsynligt – en konsulent sige det? Udsagnet fremstår på mange måder som en grundsten, når talen falder på emner som forandringsledelse, strategi-eksekvering og modstand mod forandring. Vi nævner det som en sidebemærkning f.eks. selv i ”vores” egen bog Frisættende Ledelse fra 2011.

Hvis du er lidt eftertænksom, har du måske i dit stille sind spekuleret over, hvor det med de 70% egentligt kommer fra? Hvem har undersøgt sagen og hvordan er det gået til? Hvad er så at sige ”kilden” til de berømte 70 procent? Læs mere

Vi må øge vores tolerance overfor meningsløshed

Reach for the stars2

”Det skal give mening” hører man igen og igen.

Både ledere, medarbejdere og konsulenter siger det.  Forskerne påpeger tilmed, at mening i arbejdet påvirker vores trivsel og produktivitet ganske markant. Måske derfor gør alle sig umage for at skabe mening: Lederne forklarer og kommunikerer i et væk, og medarbejderne prøver at sætte det daglige arbejde ind i en sammenhæng, og forstå hvad der forventes af dem. På trods af alle disse anstrengelser er der tilsyneladende konstant et større eller mindre meningsunderskud på danske arbejdspladser: ”Det giver slet ikke mening”, hører vi så.

Så hvordan skal vi forstå og handskes med, at alle tilsyneladende er enige om, at mening er vigtig, men at vi igen og igen ender i situationer med meningssammenbrud? Læs mere

Nærværende ledelse på afstand

haand-globus1 (1)

 

Du kender det sikkert, måske endda fra din egen arbejdsplads. Ofte er det et svar på effektiviseringskrav. Der sammenlægges afdelinger og enheder som aldrig før. Det giver mulighed for besparelser, et tættere samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcer og spidskompetencer på tværs. Der er indlysende muligheder, men også bemærkelsesværdige faldgruber, når en ledere får flere enheder under sig. Læs mere

Det, du behøver at vide for at være en god leder, står i en bog fra 1950

Købmandens håndbog

Der skrives meget om ledelse i disse år. Læser man bøger, klummer og blogs (Perspektivgruppens er ingen undtagelse) skorter det bestemt ikke på gode råd om og perspektiver på hvad god ledelse er. Lettere polemisk kan man spørge om det mon ikke er ved at være for meget? Bliver ledere ikke snarere forvirrede af den konstante malstrøm af perspektiver, tips og tricks, der flyder fra universiteter, handelshøjskoler HR-afdelinger, videnscentre og konsulenthuse? Læs mere