Kære leder. Kontrollerer du dine medarbejdere?

Hør Erhvervspsykolog Lykke Mose fortælle om det at udøve kontrol som leder.I en stræben efter at undgå at konfrontere medarbejderne med problemer som fx brud på aftaler, risikerer lederen at forpasse en oplagt mulighed for at skabe kvalitetsmæssige forbedringer i opgaveløsningen.  Det er en central ledelsesopgave at forholde medarbejderne aktuelle problematikker, – for sammen at skabe rum til refleksion og læring, der muliggør justeringer og forbedringer i opgaveløsningen.

God fornøjelse!

Samskabelse initieret af stor privat virksomhed

Af Kuno Johansen

Samskabelse er lige nu på dagsordenen over alt i den offentlige sektor, typisk underforstået at offentlige organisationer involverer borgere, virksomheder og civilsamfund i samskabelsen.
Men hvad kan der ske, når en stor privat rådgivningsvirksomhed (Grant Thornton, UK) med afsæt i nedenstående mission går massivt ind i samskabelse med mange aktører ’to help shaping a vibrant economy’?

KUNO citat

Her følger en dugfrisk historie om, hvad dette foreløbig har ført med sig. Det er min klare overbevisning, at der er så meget læring i denne tilgang til samskabelse, at jeg vil opfordre til at dele casen med alle, der interesserer sig for dette højaktuelle emne.  Kontakt mig endelig høre for at høre mere, også om fortsættelsen som jeg er så heldig at være del af. Læs mere

Når diagnosen er rigtig, men recepten forkert

doctor

Under den fængende overskrift ”Jeg får kvalme, når jeg ser post-it-sedler og tusser til endnu en strategidag” hudfletter speciallæge Helle L. Johansen  i Politiken fra 18/4-2016 et væsentligt element i (post)moderne offentlig ledelse, nemlig medarbejderinddragelse [læs hendes debatindlæg her:http://politiken.dk/debat/ECE3165837/jeg-faar-kvalme-naar-jeg-ser-post-it-sedler-og-tusser-til-endnu-en-strategidag/] . Læs mere

Storgruppeprocesser der fører til mere end snak

“When rounding up the usual suspects is just not good enough”

Hvordan kan vi være kritiske over for, hvem der inviteres med til seminaret? Hvem ønsker vi skal arbejde sammen om hvilke spørgsmål? Hvordan bygger vi mest mulig generativitet i udformning af processen?

Dette er væsentlige spørgsmål at stille, hvis der skal komme mere end gode snakke og god stemning ud af at samle mange mennesker til en spænende dialogisk proces.

Danske proceskonsulenter, ledere og medarbejdere har gennem en årrække høstet erfaringer med gennemførelse af storgruppeprocesser, når organisationen mødes til temadage, konferencer eller seminarer. Teknologierne er mange, og der kommer til stadighed flere til, fx grafisk facilitering.

For nylig modtog jeg fra et konsulenthus en mail i min indbakke, som gav en glimrende oversigt over de mange velkendte metoder til involverende storgruppeprocesser, udviklet af deltagerne på deres proceskonsulentuddannelse.

I den forbindelse har jeg to undrende spørgsmål, som jeg vil dele med dig:

  • Hvordan kan det være, at de godt tænkte storgruppeprocesser ofte efterlader deltagerne med oplevelsen af ”mange gode snakke, men ikke den store forskel i handling efterfølgende”?
  • Hvem er det egentlig, der skal inviteres med i processen, for at vi skaber mulighed for, at der kan ske noget?

Læs mere

Fri os fra de gode råd – NU!

i_love_good_advice

Medierne vælter sig i dem – de gode råd, altså. Om alt fra slankekure, over børneopdragelse til ledelse. På alle arenaer hærger de os – disse velmente råd fra velmenende mennesker, om hvordan vi skal leve vores liv og lede vores virksomheder.  Råd om stress, kommunikation, styring, bedre præstationer ….. ja råd om alting. KL´s lederweb er et fremragende og skræmmende eksempel. Her kan du hver uge få 3, 5 eller måske 7 gode råd til hvordan du skal takle vrede medarbejdere, nedsætte forandringstempoet, øge produktiviteten eller forbedre arbejdsmiljøet.  Den ene konsulent – og til tider også leder – efter den anden, udtaler sig kækt og højstemt om hvad du ”bare skal gøre”. Vupti, så er den sag ordnet, videre til næste. Læs mere

”På vores skole har ledere og medarbejdere ikke så meget at se til!”

samskabelse 2

Kan du nikke genkendende til udsagnet i overskriften? Nej vel. Det er der ikke mange, der kan, for på de fleste skoler oplever ledere og medarbejdere et massivt pres for at nå at håndtere alle de opgaver, udfordringer og forandringer de står i. Og det kræver god ledelse.

Ledelse opstår i mødet mellem lederen, medarbejderne og opgaven. Når ledere og medarbejdere lykkes med at bruge deres forskellige viden, kompetencer og erfaringer til at samskabe god ledelse, kan de håndtere vanskelige udfordringer og skabe kreative, gode løsninger.

Djurslands lærerforening har netop afviklet en temadag for TR’er, AMR’ og ledere med fokus på, hvordan MED-udvalget kan understøtte at ”mødet” mellem ledere og medarbejdere bliver produktivt og kreativt, så evnen til at udvikle gode løsninger og kloge svar styrkes. De har stillet skarpt på, hvordan de i MED vil organisere deres arbejde og opgaver, så strukturen og formen bedst muligt understøtter skolens behov.

Hvis du er interesseret i at styrke evnen til at samskabe på din skole, så kontakt Lykke Mose, for at høre mere om mulighederne.

Lykke@perspektivgruppen.dk, tlf. 26842195

Ny artikel på Lederweb om hvordan MED kan skabe mere værdi i organisationen

Frank Iversen og Timo Klindt Bohni har begået en lille artikel om MED-Systemet. Grundargumentet er at MED mange steder kan skabe mere værdi. Det kræver blot at man tør kigge hinanden i øjnene og sammen stille og besvare de rigtige spørgsmål, såsom:

Hvilken dagsorden/hvilke opgaver skal vi mødes om, hvis MED skal:
–  Understøtte organisationens evne til at løfte kerneopgaven?
–  Understøtte at den enkelte medarbejder kaldes til at berige beslutningsprocesser med sin viden, erfaring og idérigdom?
–  Understøtte tværgående opgaveløsning?

Læs hele artiklen her:

http://www.lederweb.dk/personale/organisering-af-arbejdet/artikel/125909/er-jeres-med-system-en-ferrari-der-korer-som-en-fiat-

Transfer – spøgelset i kompetenceudvikling

Enhver organisation med respekt for sig selv anvender en betydelig del af budgettet på at dygtiggøre sine medarbejdere og ledere. Hvorfor? Fordi presset på at bevare konkurrenceevnen og omkostningseffektiviteten kalder på en kontinuerlig forbedring af evnen til at løse opgaven. Der er desværre et spøgelse som alle, der indkøber, udvikler og deltager i kompetenceudvikling, må forholde sig til: nemlig transfer. Transfer handler kort og godt om omsætningen af det lærte til anvendt, værdiskabende praksis. Forskningen på feltet er temmelig entydig, og opsummeret i en sætning lyder konklusionen sådan her: Der er et stort forbedringspotentiale på området.

teori og praksis

Læs mere

Hvad kan man lære af en undersøgelse om mødekultur?

Lederne har for nyligt publiceret en stor undersøgelse af mødekultur i danske virksomheder. De over 2000 respondenter – som altovervejende arbejder i den private sektor – har svaret på en række spørgsmål om fx hyppighed, kvalitet, normer, og forberedelse af møder.   Set fra et frisættende ledelsesperspektiv er der især et af delspørgsmålene som er interessante Læs mere