At vende mønten – anerkendende APV-processer

 

mønt 1000 kr

 

 

Perspektivgruppen har i den seneste tid gennemført flere forløb, som har haft forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø som formål. Måden, vi griber den slags an på, er baseret på en anerkendende tilgang, hvilket betyder at vi rammesætter processer der har fokus på de dele af det psykiske arbejdsmiljø, der allerede fungerer godt og hvilke positive og fremadrettede ønsker medarbejdere og ledere har til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø.

Når vi skriver om denne tilgang til arbejdet med Arbejdspladsvurderingfer (APV), så skyldes det dels, at vi ser metoden som en måde at undgå faldgrubberne i meget traditionelt (problemorienteret) APV-arbejde og derudover, at vi oplever en stor effekt ved netop denne tilgang. Læs mere

Vil du styrke arbejdsmiljøet? – så fokusér på hovedopgaven.

hovedopgaven med forstørrelsesglas

Når man som leder har til opgave at styrke arbejdsmiljøet – hvad end det handler om afgrænsede samarbejdsproblemer eller man sidder med en ”blodrød APV”- kan det opleves som en ekstra opgave oveni hverdagens tætpakkede praksis: ”Vi var lige i gang med en masse gode projekter, der kvalificerer vores opgaveløsning, og nu skal vi sætte tid af til at snakke om arbejdsmiljøet”.  Som konsulenter møder vi ofte denne forståelse af, at arbejdet med arbejdsmiljøet kræver, at man flytter fokus fra hovedopgaven for en stund. Det er lige omvendt. Læs mere

Frisættende ledelse styrker implementeringen af skolereformen

Frisættende reformledelse

2014 byder på mange nye ting. En af de store forandringer i Danmark er skolereformen, der træder i kraft fra august. Perspektivgruppen arbejder på flere skoler med at skabe ledelsesprocesser, der integrerer medarbejderne. Med Frisættende ledelse får ledere og medarbejdere de bedste forudsætninger for at gøre deres skole endnu bedre. Læs mere i Plenum, nov. 2013, s.44-45