Erhvervspsykologiske tests

Formålet med erhvervspsykologisk testning er at øge fokuspersonens selvindsigt samt styrke evnen til at forstå og drage nytte af individuelle forskelligheder i samarbejdssammenhænge. Derfor kan testning bruges både i forbindelse med individuelle forløb og teamudvikling.

 

Vi er certificerede i tre forskellige testsystemer, der på hver deres måde belyser aspekter af menneskets personlighed, præferencer og adfærd.

  • JTI (Jungiansk Type Index)
  • DiSC personprofi
  • Hogan Assessment Systems, som består af tre tests:
    1. en personlighedstest, der fortæller noget om testpersonen, som denne typisk agerer i dagligdagen
    2. en test som måler på de adfærdstendenser, som kommer i spil under pres (personlighedens skyggeside)
    3. en test som eksponerer de værdier, motiver og præferencer, som driver testpersonen

 

Vi lægger stor vægt på at etikken omkring testning skal være i orden, og derfor bliver en erhvervspsykologisk test altid ledsaget af en personlig tilbagemelding fra en certificeret testbruger.

Alle redskaberne kan administreres over internettet.

 

Kontakt
Konsulent, Timo Klindt Bohni
E-mail: timo@perspektivgruppen.dk