Kurser og kompetenceudvikling

Perspektivgruppen har igennem mere end 25 år udviklet ledere, medarbejdere og teams indenfor ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Vi baserer vores udviklingsindsatser på en grundig dialog med kunden, så vi opnår stor indsigt i den organisatoriske og forretningsmæssig kontekst, idet vi tror på at kendskabet til netop jeres virkelighed gør en forskel. På den baggrund tilrettelægger vi action learning-baserede træningsforløb målrettet udviklingen af de konkrete færdigheder, som skal mestres for at skabe resultater i rollen.

For at sikre forankring af nye kompetencer lægger vi stor vægt på, at træningsaktiviteterne ikke står alene, men suppleres af aktiviteter før og efter, 360⁰ feedback, nye opgaver, coaching etc. Læs mere om vores tanker om transfer: Transfer – spøgelset i kompetenceudvikling

Vi har endvidere rigtig god erfaring med at arbejde via webinarer og med just in time træning, hvor en organisation står med et akut behov for en skræddersyet udviklingsindsats, fx kommunikationstræning for ledere i forbindelse med afskedigelser.

Eksempler på afviklede kurser/læringsforløb

  • Personligt lederskab
  • Procesledelse
  • Feedback
  • Den vanskelige samtale
  • Teamudvikling
  • Konflikthåndtering
  • Coaching
  • Personlig gennemslagskraft