Foredrag og oplæg

Vi afvikler foredrag og oplæg der indholdsmæssigt er relateret til vores arbejdsområder. Eksempler på nyligt afviklede oplæg:

  • Frisættende ledelse.
  • Kulturforandring i organisationer.
  • TR-rollen i det frisættende ledelsesrum.
  • Social kapital – hvordan styrker vi tilliden og oplevelsen af retfærdighed samtidig med at evnen til at samarbejde om at løse kerneopgaven vitaliseres?
  • Kommunale tendenser og udfordringer kalder på brud med vante medarbejder- og lederpositioner. Hvordan skabes frisættende ledelsesprocesser i de decentrale enheder?

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, for en uddybende snak om de mulige rammer, om formen og indholdsdelen.