Frisættende ledelse

Som alle andre faggrupper skal ledere have de teoretiske, redskabsmæssige og personlige færdigheder, der skal til for at løfte ledelsesopgaven – på det niveau man er leder på. En række af disse ledelsesfaglige discipliner kan og skal med fordel trænes på skolebænken, så lederen kan sit “fag”.

Imidlertid har mange gjort sig den erfaring, at der kan være ganske langt fra at “kunne sit fag” til at praktisere det lige så kompetent som man forstår det.

 

For at overkomme den vanskelighed arbejder vi med at træne og udvikle ledere med afsæt i spørgsmålet:

Hvorfor er medarbejdere ikke mere aktivt og offensivt med til at udvikle lederskab og ledelse, når det er deres præstationer, opgaveløsning og trivsel, ledelse handler om?

 

Omsat til virkelighed betyder det, at vi – ved siden af skolebænken – træner ledere i at være ledere mens de er det.  Vi forbereder og afvikler konkrete ledelsessituationer om virkelige opgaver og problemstillinger, hvor lederen er sammen med sine medarbejdere. Og vi intervenerer i -, reflekterer over – og eksperimenterer med ledelsespraksis mens det sker.  Det har vist sig at være særdeles effektfuld, da det giver bedre ledelse, styrker fokus på hovedopgaven og fremmer den sociale kapital.