Supervision, coaching og rådgivning

Perspektivgruppen har stor erfaring med at udvikle medarbejdere, ledere og topledere via undersøgende og udfordrende samtaler. Hvad enten der er tale om coaching eller supervision hjælper vi dig til at reflektere systematisk over din nutid, din ønskede fremtid og den adfærd, der skal bygge bro herimellem. Vi tager altid udgangspunkt i de konkrete ønsker eller vanskeligheder, som du står med, og undersøger sammen med dig dine tanker, følelser og handlemuligheder i forhold til det mål, du har for øje, og den opgave du skal løse. I supervision lægger vi særlig vægt på at koble situationsspecifikke indsigter og generaliseret læring. Vi kobler derfor ofte konkrete situationer og vanskeligheder til teoretiske grundmodeller, sådan at du gradvist opbygger såvel forøget handlekompetence som evnen til at reflektere teoretisk.

 

Udover supervision og coaching tilbyder vi også ledelsesrådgivning, hvor vi stiller vores mangeårige erfaring og viden om vores kerneområder til rådighed – typisk i kortere sagsorienterede forløb for ledere.