Fusions- og forandringsprocesser

Når ledere og medarbejdere står overfor en fusionsproces er der særligt tre områder, som det er vigtigt at have ledelsesmæssig opmærksomhed på, for at lykkes:

1. Hvilke tanker, følelser og fantasier opstår der hos den enkelte medarbejder på det personlige plan?

“Det personlige plan” handler om den enkeltes tanker, tvivl og usikkerhed om, hvad fremtiden bringer: Hvad med mig? Hvilke opgaver skal jeg løse og med hvem, samt hvilke personalepolitiske rammer og præmisser skal være gældende i den fusionerede virksomhed?

 

2. Hvordan skal den nye organisation se ud?

Når organisationer skal forandres eller skabes på ny, er det væsentligt at holde fokus på opgaveløsningen, praksis og arbejdsformer, herunder den ønskede organisationskultur.

 

3. “Fusioner og forandringer skal ledes – men hvordan?

Hvis fusioner og forandringer skal lykkes, skal de ledes på inddragende vis, så de involverede oplever ejerskab i forandringerne og den nødvendige tryghed i forandringsprocessen.

Vi har mange gode erfaringer med at facilitere fusions- og forandringsprocesser, hvor de involverede oplever at processen er målrettet, omhyggelig, retfærdig og spændende.