Strategi- og visionsudvikling

Det største problem for selv den bedste og klogeste strategi er at få den til at virke i dagligdagen. Spørgsmålet er derfor hvordan virksomheden får sine medarbejdere og ledere til at leve strategien – og gøre det så hurtigt, at den skaber værdi, inden den næste strategi banker på døren?

Den traditionelle strategi- og visionsudvikling rummer ofte den vanskelighed at dem, som skal virkeliggøre strategien ofte har svært ved at se meningen eller forstå hvorfor den lige ser ud som den gør. Den gode strategi når aldrig ud i virkeligheden – og hvis den gør det, så er det ofte for sent, fordi nye brændende platforme er dukket op i mellemtiden.

Den vanskelighed har vi en løsning på. Og den hedder ”Frisættende ledelse”. En praksis hvor du som leder integrerer dine medarbejdere i strategiprocesser – og gør det på en forpligtende måde. Så sker der noget! Ikke blot med ejerskabet og lysten til at realisere strategien, men også – og ikke mindre vigtigt – med kvaliteten og fornyelseskraften i den strategi, der bliver udarbejdet.