Trivsel og APV-processer

God trivsel og et sundt arbejdsmiljø skaber bedre liv og bedre resultater – men hvordan arbejder I med det i praksis?

Er der klarhed om udfordringerne?

Hvordan I tager fat på det, der kalder på forandring?

Har I konstruktive samtaler om det, der er besværligt?

Resulterer jeres APV i engagement og effektfulde tiltag, eller ender den i tidsspilde og løs snak?

 

Når I som virksomhed har sat jer for at øge trivslen eller gennemføre en APV, kan vi hjælpe jer med at:

–          Skabe klarhed om formål og mål, ressourcer, tid og nødvendige kompetencer

–          Skabe god styring og ledelse i processen

–          Inddrage medarbejderne og styrke deres engagement og ejerskab

–          Vælge metoder til at analysere og undersøge arbejdsmiljøet

–          Udvikle og vælge metoder til at udforme handleplan

 

Omdrejningspunktet for vores tilgang er, at god trivsel og store præstationer er forbundne – ja, hinandens forudsætninger snarere end modsætninger. De mest trivselsfremmende initiativer er nemlig ofte dem, der muliggør, at man løser sin hovedopgaver sjovere, nemmere eller mere effektfuldt.

Vi baserer vores hjælp på mere end 25 års erfaring med procesfacilitering og ekspertviden om, hvad der fremmer trivsel og reducerer nedslidning.