Udvikling af ledergrupper

Den enkelte leder er dybt afhængig af det ledelsesmiljø som hun eller han er omgivet af.  Alene dén iagttagelse gør det meningsfuld at rette blikket mod ledergruppens præstationer – når opgaven er bestandigt at udvikle bedre og mere kraftfuld ledelse. Og netop dét er opgaven.

Spørgsmålet er derfor:

Hvordan bliver vi en “ledergruppe” og ikke blot en “gruppe ledere”?

 

Ledergruppes hovedopgave – den fælles opgave vi er sammen om at løse – vil altid være udgangspunktet for at udvikle gruppen:

  • Har vi en fælles forståelse af gruppens formål og hovedopgave?
  • Er gruppens samlede ressourcer tydelige, tilstrækkelige og udnyttede?
  • Har vi organiseret gruppens arbejde hensigtsmæssigt?
  • Har vi sunde og tilpas udfordrende relationer til hinanden?

 

Dette er for os indgangsdøren til udvikling at det kraftfulde lederteam.