Udvikling af MED-udvalg

Mange MED-udvalg kæmper med at få tilstrækkeligt kvalitet og energi ind i MED-arbejdet og ofte er der brug for afklaring omkring grundlæggende spørgsmål:

Hvad er MED-udvalgets hovedopgave? Og hvordan skaber vi et samarbejde, der er vedkommende og effektivt?

Vi har bred erfaring med at skræddersy processer til MED-strukturen, hvor de særlige udfordringer, som MED-udvalgene står overfor, er i fokus.

 

Vi har ligeledes erfaringer med at afholde seminarer for både Hoved- og lokale udvalg, hvor en gennemgående udfordring for udvalgene er, hvilken hovedopgave de står overfor, udvalgets egen rolle i MED-strukturen, herunder hvilke arbejdsopgaver, der er bundet til udvalget.

 

Det enkelte udvalg opnår et udbytte, der ofte kendetegnes ved:

–          Nye og alternative mødeformer, der sikre at alle medlemmer er inddraget i møderne.

–          Klarhed om hovedopgaven

–          Præcisering af arbejdsopgaver i henhold til hovedopgaven