Procesfacilitering

Forud for ethvert godt resultat, går der en effektiv proces.

Den proces tilrettelægger vi i forhold til opgaven: Hvad er rammen, opgaven og formålet? – og vi gør det på en livgivende måde.

 

I vores procesarbejde har vi fokus på at skabe relevante og livgivende dialogprocesser og gør derfor en dyd ud af, at iscenesætte disse i forhold til hvad formålet er: Idéudvikling, drøftelser eller beslutningsrum. Vi er i den sammenhæng optaget af hvilket output, der giver mest mening i den videre proces for organisationen.

 

Vi tilbyder procesbistand til afvikling af:

  • Møder, konferencer og kongresser, hvor vi arbejder både med små og store grupper. Vi har erfaringer med grupper op til 1200 deltagere.
  • Temadage for bl.a. leder- og medarbejdergrupper, MED- og samarbejdsudvalg samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvor vi både holder oplæg og faciliterer dagen(e).