Team- og medarbejderudvikling

“Nobody is perfect, but a team can be”

 

Sådan lyder en af mange amerikanske slagordsformuleringer, der hylder det excellente, højtydende team. I vores erfaring er virkeligheden typisk noget mere jordnær, og den daglige indsats for at koordinere, gøre forskellighed til en styrke og sikre at alle trækker i samme retning et pænt stykke fra perfekt. Når vi hjælper teams, lægger vi derfor stor vægt på at møde jer præcis hvor I er, frem for at tale om, hvordan I burde være. Vi tager altid afsæt i den hovedopgave, I er sat i verden for at løse, og den kontekst i løser den ind i. Når det står klart, hjælper vi jer til at undersøge, om I har de fornødne strukturer og processer (fx ledelse, arbejdsgange, møder, rollefordeling, feedbackloops og beslutningsprocedurer) til at løse opgaven. Dernæst hjælper vi jer til at tale om, hvordan jeres relationer (omgangstone, konflikthåndtering, empati, normer) understøtter opgaveløsningen og den enkeltes trivsel. Endelig sætter vi sammen fokus på jeres ressourcer (fx fysiske rammer, tid, kompetencer, økonomi) og drøfter, om I får optimalt udbytte af, hvad I har til rådighed.