Konflikthåndtering

Mange arbejdspladser har oplevet at en samarbejdsrelation mellem to eller flere er blevet så spændingsfyldt, at parterne ikke længere selv var i stand til at tale sig til rette. Dét, vi kan hjælpe med, er at genskabe en situation. De involverede kommer til at tale med hinanden og skabe nye erfaringer, der peger fremad mod løsninger og en bedre relation.

 

Konflikter har mange afskygninger. Hvad end de er mellem enkeltpersoner, i afdelinger eller på tværs af organisationen, tilrettelægger vi en struktureret mediationsproces, hvor de involverede parter får lov at fortælle hvordan de oplever konflikten og sammen undersøger hvilke behov og ønsker, der ligger bag konflikten og hvordan en løsning kunne se ud.

Vi faciliterer og intervenerer så de grundlæggende spilleregler for konstruktiv kommunikation overholdes. Vi er såledels hverken overdommere, der fortæller, hvad der er op og ned, eller forligsmænd, der strikker et kompromis sammen. Vi er derimod mediatorer, der hjælper til at samtale på en ny og mere konstruktiv måde.