Organisations- og ledelsesudvikling

Vi har igennem mere end 25 år arbejdet med en bred vifte af temaer indenfor organisations- og ledelsesudvikling, herunder:

  • Udvikling af effektive og dynamiske ledergrupper
  • Vitalisering af ledelsesmiljøer med fokus på tillidsbaseret styring
  • Forandringsdesign og strategiimplementering
  • Udvikling af samarbejdssystemet (MED)
  • Konflikthåndtering og samarbejdsproblemer
  • Procesfacilitering af seminarer, storgruppeprocesser og møder med meget på spil

 

De senere år har vi ofte været involveret i komplekse opgaver, hvor der var spændinger i snitfladerne mellem organisatoriske funktioner eller niveauer, fx har vi deltaget i et forskningsprojekt i regi af Region Midt, hvor vi studerede det tværsektorielle samarbejde mellem hospitaler og kommuner.

 

Afhængig af kundens behov deltager vi som oplægsholdere, facilitatorer, eller som rådgivende konsulenter. Uanset om vi deltager i kortvarige eller udstrakte udviklingsforløb har vi fokus på at gøre vores kunder uafhængige af vores hjælp, og arbejder derfor ihærdigt på at mobilisere kapacitet hos kunden.