Konference: Pædagogiske kompetencer i ny kontekst

I et samarbejde med BUPL afvikler Bente Lynge og Lykke Mose et seminar for pædagogiske ledere, hvor vi sætter fokus på den pædagogiske ekspertise i at forene leg, læring og fri udfoldelse, så den bedst muligt bringes i spil i arbejdet med – og omkring børn.

Følg linket, for at læse mere. http://www.bupl.dk/bupl_oestjylland/aktiviteter/paedagogiske_kompetencer_i_ny_kontekst_6-18_aars_omraadet?opendocument

 

Leave a comment

name*

email* (not published)

website