Referencer

“Viborg Kommune v/socialafdelingen har anvendt perspektivgruppen ved flere lejligheder – senest i forbindelse med skabelse af et strategigrundlag for ledergruppen i socialafdelingen. Høj faglighed, stor indsigt og en passende forstyrrelse og inspiration har præget samarbejdet. Med oplæg og inspiration fra perspektivgruppen har vi arbejdet med afdelingens strategiske grundlag, og med hvordan vi som ledere og mennesker bedst formår at arbejde med de udfordringer og udviklingstiltag der skal bringe socialafdelingen i den ”rigtige” retning.”

Claus Fjeldgaard – Socialchef, Viborg Kommune

 

”HK Sydjylland har på flere områder gjort brug af Perspektivgruppens kompetencer i forhold til vores kulturforandringsproces, hvor der blandt andet er sat fokus på anerkendende kommunikation. Det har været en givtig og lærerig proces med kompetente, nysgerrige og til tider provokerende undervisere, og har givet os gode værktøjer til, hvordan vi gennem anerkendende kommunikation kan skabe organisationsudvikling.

Perspektivgruppen får vores bedste anbefalinger.”

Berit Kjærgaard, Kontorchef, HK Sydjylland

 

”Perspektivgruppen er særlig gode på det organisationspsykologiske område hvor man altid er garanteret en passende intervention. De udfordrer organisationen på en behagelig måde og skaber altid et nyt ”Perspektiv”. Jeg gælder mig hver gang vi starter et samarbejde, så ved jeg nemlig, at jeg bliver forstyrret, inspireret og beriget.”

Lasse Skovgaard Jensen, Group Senior Director, HR, Dansk Supermarked Group

 

“Jyske Bank har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Perspektivgruppen gennem mange år, og vi bliver ved med at efterspørge deres professionelle og seriøse tilgang til samarbejdet. Hvad enten det er en større kursusrække eller en lille brik i et større forløb, så bliver vi altid udfordret på vores vanetænkning, ligesom vi bliver taget med på råd. Dette giver en fornemmelse af at være ”medarkitekt”, og det er vigtigt for os.

Jyske Bank anbefaler Perspektivgruppen.”

Merete Engel, HR Udviklingskonsulent, Kompetence- og Ledelsesudvikling, Jyske Bank

 

“Perspektivgruppen er en samling af fantastiske konsulenter, der udøver deres faglighed med stor menneskelig indsigt, hvor de altid sætter egne erfaringer i spil. De er både tidløse og spot on i forhold til tidens trends, så hvis man vil noget med sit lederskab, så er Perspektivgruppen er godt sted at få sparring og konkret hjælp til organisationsudvikling.”

Tom Uldahl Christiansen, Personale- og organisationschef, Ikast-Brande Kommune.

 

“Tilfredsheden med udbyttet af MED-efteruddannelsesdagen var til at føle, da ledere og medarbejdere gav feedback til Perspektivgruppen. Der var sammenhæng fra det helt overordnede for MED til det helt praktiske for at kunne lykkedes i samarbejdet på lokalt niveau. Klare oplæg med indhold og eksempler, som alle kunne se sig selv i, konkrete redskaber og tid til drøftelser i grupper, så arbejdet til de næste udviklingstrin i samarbejdet blev taget og blev lagt til fortsættelse.

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune 

 

“Holme Rundhøj dagtilbud har gennem en årrække haft et løbende samarbejde med Perspektivgruppen. Vi har blandt andet samarbejdet med Perspektivgruppen omkring større forandringsprocesser, herunder strategisk personaleudvikling, individuel ledersparring og udvikling af samarbejdet i dagtilbuddets lederteam – herunder visionsproces for dagtilbuddets virke.

Medarbejdere og ledere i Holme Rundhøj dagilbud giver alle udtryk for stor tilfredshed og højt udbytte af samarbejdet med Perspektivgruppen, som hermed får mine bedste anbefalinger.”

Martin Hundrup, Dagtilbudsleder, Holme-Rundhøj Dagtilbud, Aarhus Kommune

 

”Aalborg Kommune har haft et udbytterigt samarbejde med Perspektivgruppen på flere områder – blandt andet omkring arbejdet med social kapital. Højt fagligt niveau, begejstring, troværdighed og inspirerende er alle ord der betegner vores samarbejde på konferencen om social kapital.

Perspektivgruppen får vores bedste anbefalinger.”

Jens Kristian Munk, Fhv. Kommunaldirektør, Aalborg Kommune

 

“HK inviterede Perspektivgruppen ind som proceskonsulent og sparringspartner på et omfattende og langvarigt forandringsproces. Forandringsprocessen skulle sikre, at HKs medlemmer i endnu højere grad blev tilfredse med de ydelser og den service HK leverede – eller som det blev formuleret ”Medlemmerne skal hver måned opleve at få for mere end 425 kr fagforening”. Perspektivgruppen var med fra de første ideer var udtænkt og til og med implementeringen af ny kultur, nye arbejdsformer og et nyt mindset. Perspektivgruppen bistod som en udfordrende sparringspartner og proceskonsulent, da indholdet af forandringsprocessen skulle udvikles. Konkret har vi arbejdet meget med medarbejderinddragelse, både repræsentativt og hele medarbejdergruppen, for at understøtte kulturforandringen. Frank har således både bidraget til at planlægge og facilitere både små møder og stormøder, og selve processen for inddragelse.

Vi har haft god sparring og dialog med Perspektivgruppen, hvor man kan forvente ærlig og konstruktiv feedback. De er nogle ”bløddyr”, som lægger vægt på processer og inddragelse, mere end på store numeriske analyser, når organisationer skal forandres. Det har virket i HK.”

Villy Dyhr, Forbundssekretær, HK/Danmark

 

“Jeg har indtil nu anvendt Perspektivgruppen i to sammenhænge. Og det kan jeg meget varmt anbefale andre at gøre også. Jeg har været arbejdsmarkedschef i Glostrup, og er nu arbejdsmarkedschef i  Vordingborg kommune. I begge kommuner har jeg anvendt Perspektivgruppen og særligt Frank Iversen som facilitator og tovholder på en anerkendende APV proces, med et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø / trivsel i jobcentret og tilstødende afdelinger. Derudover har jeg anvendt perspektivgruppen som facilitator i forhold til at arbejde med den anerkendende tilgang, både til borgere og internt mellem medarbejdere og teams / afdelinger.

Perspektivgruppen tager et meget fint udgangspunkt i de problemstillinger den enkelte kommune har. Processen bliver tilpasset de ønsker og behov der er konkrete og aktuelle. Proces og resultater har fokus på det brugbare og praktisk anvendelige, såvel som det strategiske og langsigtede. Nøgleordet er inddragelse, og både medarbejderne og ledergruppen har været meget trygge ved at arbejde med perspektivgruppen. Perspektivgruppen skaber en meget åben og frugtbar proces, hvor fokus har været på en ønsket fremtid og mulige løsninger. Dermed er det lykkedes at løse, eller skabe grobund for at løse, de problemstillinger medarbejderne har oplevet. Samarbejdet har begge gange resulteret i markante forbedringer af arbejdsmiljø, tillid mellem ledelse og medarbejdere, åbenhed mellem teams og afdelinger, og et konstruktivt, fremadrettet miljø. Som sagt, kan det varmt anbefales.”

Claus Holm Oppermann, Borger- og Arbejdsmarkedschef, Vordingborg Kommune