Vil du styrke arbejdsmiljøet? – så fokusér på hovedopgaven.

hovedopgaven med forstørrelsesglas

Når man som leder har til opgave at styrke arbejdsmiljøet – hvad end det handler om afgrænsede samarbejdsproblemer eller man sidder med en ”blodrød APV”- kan det opleves som en ekstra opgave oveni hverdagens tætpakkede praksis: ”Vi var lige i gang med en masse gode projekter, der kvalificerer vores opgaveløsning, og nu skal vi sætte tid af til at snakke om arbejdsmiljøet”.  Som konsulenter møder vi ofte denne forståelse af, at arbejdet med arbejdsmiljøet kræver, at man flytter fokus fra hovedopgaven for en stund. Det er lige omvendt.

Det er problematisk når arbejdet med arbejdsmiljøet ses som en opgave afkoblet fra resten af organisationens praksis, fordi det er i og med hverdagens opgaveløsning, at medarbejderne skal trives.

Arbejdsmiljøarbejde, der er afkoblet hovedopgaven og hverdagspraksis, er vanskeligt at overføre til praksis : Hvad betyder den måde, vi har defineret retfærdighed på, i praksis? Hvordan sikrer vi, at de forhold, der er vigtige for at fremme tilliden, forandres i praksis? Og hvad gør vi, når vores trivselsforbedrings-løsninger ikke hænger sammen med hverdagens opgaveløsning? 

Udvikling af et sundt arbejdsmiljø kræver med andre ord, at vi vender vi bøtten om: Det handler om at finde ud af at samarbejde om opgaveløsningen på en måde, der giver et godt arbejdsmiljø. Hvis der fx er lav tillid mellem leder og medarbejdere, så handler det om at have med nye opgaver (omstruktureringer, arbejdsfordeling ect.) at gøre på en måde, som opleves retfærdig, meningsfuldt og troværdig og derved styrker tilliden.

Samtidig stiger energien markant, når arbejdet med arbejdsmiljøet fjerner fokus fra de fastlåste, relationelle spændinger og uenigheder, for at rette blikket mod en fælles undersøgelse af hvordan man kan forbinde sig om hovedopgaven og producere de bedste svar sammen. Evnen til at løse hovedopgaven er en vital trivselsfaktor for både ledere og medarbejdere.

Det er præcis derfor arbejdsmiljøet styrkes ved at træne lederes og medarbejderes evne til at forbinde sig om opgaveløsningen  på måder, der opleves retfærdige, forudsigelige og meningsfulde. Gevinsten er øget kvalitet og bedre  arbejdsmiljø – på samme tid.

Comments

Steffen Klemmensen
Reply

Jeg er fuldstændig enig i, at arbejdsmiljøet forbedres gennem fælles fokus på opgaven. Jeg har oplevet hvordan meget velmente indsatser for at styrke arbejdsmiljøet resulterede i, at man for en stund glemte patientsikkerheden. Dette leder mig videre til en lille nuancering. Når vi arbejder med at skabe fælles forståelse for opgaven og blive skarpe på hvordan vi hver især bidrager hertil, så er det helt afgørende at vi spørger vores brugere, borgere, kunder eller hvem vi nu løser opgaven for. Og når vi spørger er det endnu vigtigere, at vi er parate til at lytte til hvad der bliver sagt og får en åben dialog om, hvad der skaber værdi. På en offentlig arbejdsplads er kunden både borgere og politikere på en og samme tid. Vi må derfor ikke tro at opgaven er en let størrelse at få defineret klart og meningsfuldt. Det er nok nærmere en vedvarende og krævende dialog. Denne dialog må gøres vedkommende og forståelig for alle medarbejdere. Hvis det lykkes, at få alle medarbejdergrupper til at se værdien af at deltage i dialogen om forståelse af hvad der er kerneopgaven, og alle faktisk også oplever at deres bidrag bliver værdsat, så er vi nået langt. At skifte fokus fra trivsel til opgave er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig brug for insigt i kommunikation og relationer for at få succes. Og så igen – et rigtig godt sted at starte er, at lytte nysgerrigt og åbent til “kunderne”.

admin
Reply

Hej Steffen,

Tak for din nuancerede kommentar.

Det er godt bemærket, at det ikke altid er nogen let sag at defineret hovedopgaven klart og meningsfuldt. Især ikke i en offentlig organisation, hvor der er mange interessenter og perspektiver at tage hensyn til. Det er måske endda en af årsagerne til at det at skabe klarhed om hovedopgaven er så gavnlig en manøvre.

Og som du skriver, så er indsigt i kommunikation og relationer også centrale for at lykkes som organisation. Især hvis arbejdet med kommunikation og relationer har hovedopgaven som øverste fællesnævner. Og ja, så er vi igen tilbage ved den nysgerrige dialog med kunden, hvad enten denne er borger,bruger eller det politiske system.

Mvh. Thomas

Leave a comment

name*

email* (not published)

website