Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Til vores kommende konference om fremtidens organisationer i den offentlige sektor sætter vi blandt andet spot på feedback og konflikthåndtering – regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende organisationer. Vi ser nærmere på den menneskelige psykologi, neuropsykologiens bidrag til at forstå de grundlæggende menneskelige behov og vi ser på grundelementerne i konfliktløsningsprocedurer og feedback i teal organisationer. Vi kommer med konkrete bud på hvad der kendetegner en mere selvledende, helhedstænkende og evolutionær måde at forstå konflikter og feedback på.

https://www.linkedin.com/pulse/konfliktl%C3%B8sningsmetoder-og-feedback-i-fremtidens-michaelsen/

Ny Vlog om teal

Ny Vlog om teal

Teal-organisationer adskiller sig på en række måder fra klassiske organisationer. I begge organisationstyper har medarbejderne et råderum, hvor de har mandat til at bruge deres faglighed og skøn, men i teal-organisationer har medarbejderne tillige både pligt til og mulighed for at træffe beslutninger, der rækker udover eget råderum. Se hvordan det kan lade sig gøre i denne vlog:

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Denne fortælling om Grannvård er en ud af efterhånden mange fortællinger om virksomheder, der har organiseret sig efter en TEAL-organisering. En organiseringsform, hvor virksomhederne ser sig som en organisme jf. Frederic Lalouxs beretninger i bogen ”Fremtidens Organisation”. Her beskrives andre flere eksempler, hvor det gennemgående mønster i virksomhederne er, at de bygger på tre grundlæggende principper:

-         Selvledelse

-         Evolutionært formål

-         Helhedstænkning

På konferencen: ER FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR TEAL? Som Perspektivgruppen afvikler den 12. november i Hotel Comwell, Aarhus, kan du høre mere om de danske erfaringer i arbejdet med en TEAL-organisering. Læs mere og tilmeld dig konferencen https://perspektivgruppen.dk/konference/


Kan ledere undværes?

Kan ledere undværes?

Vi har skrevet  en dugfrisk artikel om de provokerende og tankevækkende idéer, som præsenteres i bogen Fremtidens Organisation, hvor den tidligere McKinsey konsulent Frederic Laloux' undersøger virksomheder, der har erstattet ledere med selvorganiseringsprincipper og ensidigt bundlinjefokus med formål og helhedssyn. Artiklen er skrevet til og publiceret på Lederweb

Savner du også visionerne i ledelseskommissionens anbefalinger? Her kommer de!

Savner du også visionerne i ledelseskommissionens anbefalinger? Her kommer de!

Ledelseskommissionen peger på visionsledelse som en central disciplin i fremtidens offentlige ledelse, men har selv præsteret en rapport, hvor visionerne er forstemmende uambitiøse. Først og fremmest mangler de kant og perspektiver der udfordrer den ledelses- og organisationstænkning, som vores offentlige sektor er bygget på. Heldigvis er der andre steder at kigge hen, hvis vi vil lade os inspirere til at tage modige skridt mod en ledelse, der kan bære vores offentlige virksomheder ind i fremtiden. Læs mere med her: