Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Til vores kommende konference om fremtidens organisationer i den offentlige sektor sætter vi blandt andet spot på feedback og konflikthåndtering – regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende organisationer. Vi ser nærmere på den menneskelige psykologi, neuropsykologiens bidrag til at forstå de grundlæggende menneskelige behov og vi ser på grundelementerne i konfliktløsningsprocedurer og feedback i teal organisationer. Vi kommer med konkrete bud på hvad der kendetegner en mere selvledende, helhedstænkende og evolutionær måde at forstå konflikter og feedback på.

https://www.linkedin.com/pulse/konfliktl%C3%B8sningsmetoder-og-feedback-i-fremtidens-michaelsen/

Ny Vlog om teal

Ny Vlog om teal

Teal-organisationer adskiller sig på en række måder fra klassiske organisationer. I begge organisationstyper har medarbejderne et råderum, hvor de har mandat til at bruge deres faglighed og skøn, men i teal-organisationer har medarbejderne tillige både pligt til og mulighed for at træffe beslutninger, der rækker udover eget råderum. Se hvordan det kan lade sig gøre i denne vlog:

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Denne fortælling om Grannvård er en ud af efterhånden mange fortællinger om virksomheder, der har organiseret sig efter en TEAL-organisering. En organiseringsform, hvor virksomhederne ser sig som en organisme jf. Frederic Lalouxs beretninger i bogen ”Fremtidens Organisation”. Her beskrives andre flere eksempler, hvor det gennemgående mønster i virksomhederne er, at de bygger på tre grundlæggende principper:

-         Selvledelse

-         Evolutionært formål

-         Helhedstænkning

På konferencen: ER FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR TEAL? Som Perspektivgruppen afvikler den 12. november i Hotel Comwell, Aarhus, kan du høre mere om de danske erfaringer i arbejdet med en TEAL-organisering. Læs mere og tilmeld dig konferencen https://perspektivgruppen.dk/konference/