Konferencen den 12. november følges op af:

Workshop, oplæg og fyraftensmøder i egen organisation

Oplæg og dialog på arbejdspladsen (3 timer)

Hvis du er inspireret af TEAL og gerne vil præsentere idéen i egen organisation, tilbyder Perspektivgruppen et spændende oplæg, der motiverer til efterfølgende dialog. 

Formøde ca. 1½ time (på Sjælland over Skype)

Formøde hvor vi afdækker, hvor I er henne som afdeling/organisation, og hvad det er, der er spændende i det her for jer.

 • Hvad er det I godt kunne tænke sig at opnå ved at lade jer inspirere af TEAL?

 • Hvad er det for nogle organisatoriske symptomer eller bøvl I gerne vil finde nye svar på?

 • Hvad gør I allerede, der fungeret godt?

 • Hvilke spørgsmål presser sig på?

Det aftales, hvad I selv skal stå for i oplægget og hvad konsulenten skal komme omkring i sit oplæg (hvad der skal introduceres)

Afvikling af oplæg og dialog på arbejdspladsen (3 timer)

 • Oplæg – med deltagere/ledelsens rammesætning

 • Konsulentens oplæg

 • Drøftelser i plenum – af nye spørgsmål

Økonomi: DKK 12.000,00 + moms & befordring

Fyraftensmøde (1 time)

Hvis du gerne vil præsentere TEAL i egen organisation, tilbyder vi et indlæg på et fyraftensmøde, hvor grundtankerne ridses op.   

Formøde (ca. ½ time) 

Vi hører lidt om jeres organisation, og hvor I er henne i forhold til TEAL, hvordan I vil rammesætte oplægget samt praktiske detaljer omkring oplægget. Ved organisationer på Sjælland afvikles formødet over Skype.

 Afvikling af fyraftensmøde på arbejdspladsen

 • Rammesætning

 • Konsulentens oplæg

 • Spørgsmål fra plenum

Økonomi: DKK 8.000,00 + moms & befordring

Åbne workshops

De åbne workshops er for jer, der vil mere end inspireres. Måske har I lyst til - eller er allerede gået i gang med at udvikle en mere TEAL praksis, fx mere selvledelse, mere afhierarkisering og brug af rådgivningsprocesser. I vil få et rum med sparring og evt. træning i forhold til jeres eget forandringsarbejde.

Der er ingen krav om, hvor langt man er i udviklingsarbejdet. Man kan fint være ved startpunktet. Hvis I er i tvivl, om det er noget for jer /jeres organisation, dvs. om I vil lade sig inspirere af det TEAL, er det en god idé at starte med workshop 1.

De fire workshops har følgende ramme:

Rammeprogram (3 timer):

 • Introduktion + præsentation af deltagere

 • Oplæg

 • Drøftelser/øvelser

Arbejdsform:

Der vil være tale om reelle workshop, dvs. deltagerne skal i arbejdstøjet. Der vil være kort oplæg til inspiration, men derud over vil deltagerne være meget på med cases og spørgsmål der udspringer af deres egen praksis. Der kan dels være små øvelser og opgaver, dels sparringssamtaler med en deltager som fokusperson, dels drøftelser og diskussioner med erfarings- og videndeling. Vi bestræber os på at udvikle den endelig form på den enkelte workshop sammen med – og efter deltagere og indhold.

Deltagere:    

Max. 8 pr. gang.

Tilmelding:  

Som deltager kan du frit tilmelde dig, den eller de workshop, som du ønsker at deltage på. Du kan vælge et eller alle. Der er ingen kronologi, du vælger efter temaernes relevans for dig og din organisation. Det betyder, at deltagerne i det forskellige workshops sandsynligvis vil variere, så det ikke er de samme 8 personer, der er sammen hver gang. 

Økonomi:      DDK 2.300 + moms, pr. deltagere, pr. workshop.

Workshop 1: Formulering af ambitionen

Der er meget i en TEAL-organisering, der lyder besnærende godt, måske ligefrem svært at være imod og samtidig kan det være lidt diffust, hvad det reelt betyder i praksis. Desto mere vigtig er det at afklare, hvad der er formålet: Hvorfor vil vi være mere selvledende? Hvor skal det bringe organisationen hen? Hvad skal det give os? Hvor meget vil og kan vi vove?

På workshoppen får deltagerne hjælp og sparring til selv, at blive mere afklaret med, hvad det er de vil med TEAL i deres organisation. Vi drøfter faldgruber og stiller skarpt på, hvordan deltagerne ”hjemme” i egen organisation kan arbejde med - og definere formålet, med afsæt i bl.a. kollegaers/lederes/medarbejdere/borgeres perspektiver.

Workshoppen er henvendt: Chefer, ledere og medarbejdere.

Oplægsholder: Lykke Mose og Maria Michaelsen

Dato for afvikling af workshop:

Aarhus: 17. januar kl. 9-12, København: 25.januar kl. 9-12

Workshop 2: Rådgivningsprocessen

Rådgivningsprocessen er svaret på, hvorfor selvledelse ikke resulterer i decentrale, afkoblede selvkørende enheder. Rådgivningsprocessen er vital for at kunne løfte det fælles ansvar for organisationen og for en koordineret og agil samarbejdspraksis. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man helt konkret kan indarbejde rådgivningsmetoden i egen organisation. Samt at vide hvordan man henholdsvis som leder og medarbejder, kan understøtte og bruge rådgivnings-processerne i praksis.  En anden vinkel, der tit dukker op er afklaring af mandatet. Dels hvornår skal man bruge en rådgivningsproces og hvilke beslutninger kan træffes uden rådgivning? Dels hvordan afklarer vi, hvad medarbejderne må beslutte? Hvad er i vores organisation en tilpas og meningsfuld ramme for selvledelse og hvilke parametre skal vi vurdere det ud fra? 

Workshoppen er henvendt: Chefer, ledere og medarbejdere.

Oplægsholdere: Lykke Mose og Maria Michaelsen.

Dato for afvikling af workshop:

Aarhus: 26. februar., kl. 9-12, København: 1. marts kl. 9-12

Workshop 3: Leder i en organisation, der er på vej til at afskaffe lederrollen

Rejsen mod en mere selvledende/TEAL organisation rummer det paradoks at nogen skal beslutte og lede processen. Den paradoksale ledelsesopgave handler derfor om at lede forandringen og undervejs give magten tilbage til organisationen. Faldgruberne er mange, og alt fra gamle vaner, personlighed og frygten for at miste kontrol og status kan skabe usikkerhed om oprigtigheden af de selvledende ambitioner. Intet tyder imidlertid på, at det er en god idé fra dag til anden at fjerne lederrollen uden at strukturer, erfaringer og virksomhedens kultur er på plads. I denne workshop vil vi se nærmere på paradokserne og fx beskæftige os med:Hvordan stå i spidsen for en forandringsproces, hvor løsningerne ikke skal rulles ud top down, men opstå nedefra?Hvordan bruge sine evner som leder til at støtte op om forandringen uden at fastholde sig selv i lederrollen? Hvordan tackle kolleger/medarbejdere som ikke griber bolden?  

Workshoppen er henvendt chefer og ledere.

Oplægsholder: Timo Klindt Bohni

Dato for afvikling af workshop:

Aarhus: 29. marts kl. 9-12; København: 28. marts kl. 9-12

Workshop 4: Selvledende team i praksis - Konflikthåndtering og feedback:

På denne workshop stilles der skarpt på, hvad I kan gøre I jeres afdeling for at udvikle og styrke en feedback og konflikthåndteringskultur, der kan fungere i en selvledende praksis. Selvledende teams kræver i høj grad noget af de enkelte individer i organisationen. Evnen til at håndtere konflikter, samt give og modtage feedback, er kompetencer der kan læres, hvis de trænes. Konflikter og feedback processer, procedure og strukturer skal følges op, af et blik på den menneskelige psykologi. Vi på nogle af de grundelementer i den menneskelige psyke, der kommer i spil, når vi nedbryder hierarkier og skaber mere selvledende organisationer. Som deltager skal du være parat til at prøve metoder og værktøjer. En afgørende faktor i TEAL organisationer er villighed til at se indad, samt have et dynamisk mindset.

Workshoppen er henvendt til: Chefer, ledere og medarbejdere

Oplægsholder Maria Michaelsen

Dato for afvikling af workshop:

Aarhus: 15. april kl. 9-12, København: 9. april kl. 9-12

BINDENDE TILMELDING TIL ÅBNE WORKSHOPS


Workshops i Aarhus

Workshops i København
Organisations og ledelsesudvikling.jpg
Coaching og supervision.jpg
Kompetenceudvikling og kurser.jpg
Erhvervspsykologisk testing.jpg