timthumb (2).png

Lykke Cecilie Mose
Cand. Psych.
Mobil: 26 84 21 95
Mail: lykke@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer

Lykke har arbejdet i Perspektivgruppen siden 2010. Inden da arbejdede hun i en anden konsulentvirksomhed og har arbejdet 5 år med rådgivning af psykisk syge. Lykke har bred erfaring med medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling, bl.a. i form af opgaver som coaching, supervision, forandringsledelse, procesfacilitering, håndtering af konflikter og trivselsproblemer. Lykke har løst mange opgaver inden for det pædagogiske område, bl.a. ved at hjælpe skoler med implementering af skolereformen, skabe ledelsesudvikling og bedre teamsamarbejde og udvikling af feedbackpraksis idet pædagogiske samarbejde.  Hun har specialiseret sig i aktionslæring, som en central metode til at skabe forbindelsen mellem teori og praksis i læringsprocesser. Endelig bruger hun meget tid på at løse opgaver med afsæt i en Frisættende ledelsestænkning, hvor medarbejdere og ledere bringes ind i samskabende positioner, der øger ledelseskraften og frisætter organisationens potentialer.

 

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Cand.psych. fra Aarhus Universitet
 • Kursusforløb i aktionslæring v/Lektor Emeritus Benedicte Madsen
 • 2-årigt systemisk/anerkendende supervisionsforløb under faglig ledelse af Peter Lang, KCC, London
 • 1-årig Proces konsulent uddannelse, Attractor, Rambøll Management.
 • Kursus i systemisk coaching af teams, Attractor, Rambøll Management.
 • Kursusforløb i konflikthåndtering i grupper, Center for konfliktløsning.

 

Eksempler på opgaver og referencer

 • Konsulent på et flerårigt projekt med fokus på udvikling af social kapital på en sikret døgninstitution, Region Syddanmark (2012-2013).
 • Kurser i kommunikationstræning (Den vanskelige samtale og Konflikthåndtering) for tillidsrepræsentanter i Ålborg kommune (2013; 2014)
 • Supervision af koordinatorer og udviklingsmedarbejdere i socialforvaltningens søjle for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune (2013-)
 • Fællesdag for skoleledere, TR’er og AMR’er i Vejen kommune med temaet: ”Hvordan udvikler vi samarbejdet i lokal-MED og styrker det psykiske arbejdsmiljø?” (2014)
 • Frisættende ledelsestræning i Skæring dagtilbud (feb.-juni, 2014)
 • Udvikling af arbejdsmiljøet på Søndervangskolen (marts – okt. 2014)
 • Coaching af afdelingsledere i udførecenteret, Aarhus Kommune (2014-)