Maria Krüger Michaelsen
Cand.psych.aut.
Mobil: 28722300
e-mail: maria@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer

Maria er startet i Perspektivgruppen i 2017 og kommer fra en stilling som Psykolog ved Tværgående Enhed for Læring i Horsens Kommune, hvor hun har fungeret siden 2014. Maria har bred erfaringer som konsulent og facilitator på udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer. Som konsulent har hun erfaring med at hjælpe kunder både i relation til top down styrede implementeringsindsatser og i forbindelse med processer som er lokalt forankret. Marias erfaring omhandler især målrettet understøttelse af ledelses- og medarbejderudvikling i både offentlige og private virksomheder. Maria brænder særligt for arbejdet med praksisnære aktionslæringsforløb, og udviklingsprocesser hvor teori og praksis forbindelse. Desuden har Maria erfaringer med både individuelle og gruppebaseret supervision, coaching og samtaleforløb med afsæt i områder som stressforståelse og håndtering, konflikthåndtering og assertion.

Før Maria påbegyndte sine psykologistudier har hun dyrket elitesport, hvilket har været med til at forme hendes interesse for, hvad der skaber toppræstationer i teams og individer.

 

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.psych. fra Aarhus Universitet 2014

Har opnået autorisation som psykolog under Socialministeriet.

Kursus i Kontraktstyret Supervision af andre faggrupper I v. Benedicte Schilling. Juni 2016

Kursus i Psykologen som konsulent, v. Vibe Strøier November 2018.

 

Publikationer:

Maria har skrevet to artikler om konfliktforståelse i relation til arbejdet, du kan læse dem her:

https://altompsykologi.dk/2018/08/konflikter-paa-din-arbejdsplads/

https://altompsykologi.dk/2018/08/konflikter-paa-arbejdet/

Eksempler på opgaveløsninger:

Kursusafvikling i konflikthåndtering og assertion i Jyske Bank Koncernen. 2017-2018

Kurser for tillidsreprænsentanter i kommunalt regi (Ikast-Brande Kommune & Randers Kommune (2018))

Erhvervspsykologisk supervision og coaching for forskellige faggrupper (2018) (Horsens, Skanderborg og Århus Kommune)

Procesfacilitering og kompetenceudvikling i offentlige institutioner, blandet med temaer som kommunikation, anerkendende tilgang og feedback 2017-2018 

Undervisning, træning og supervision i "den motiverende samtale" i HK-A. 2017-2018

Ledelsessparring og vejledning på skoler og i dagtilbud. 2014 – 2017.

Aktionslæring i dagtilbud og på skoler med henblik på udviklingen af en stærk professionel praksis og feedback kultur. 2017-2018