Maria Krüger Michaelsen
Cand.psych.aut.
Mobil: 28722300
e-mail: maria@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer

Maria er startet i Perspektivgruppen i 2017 og kommer fra en stilling som Psykolog ved Tværgående Enhed for Læring i Horsens Kommune, hvor hun har fungeret siden 2014. Maria har bred erfaringer som konsulent og facilitator på udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer. Som konsulent har hun erfaring med at hjælpe kunder både i relation til top down styrede implementeringsindsatser og i forbindelse med processer som er lokalt forankret. Marias erfaring omhandler især målrettet understøttelse af ledelses- og medarbejderudvikling i dagtilbud og på skoler. Maria brænder særligt for arbejdet med praksisnære aktionslæringsforløb, oplæg og kompetenceudvikling indenfor kommunikation og ledelse. Desuden har hun gennemført kontraktstyrede supervisionsforløb individuelt og i grupper.

Før Maria påbegyndte sine psykologistudier har hun dyrket elitesport, hvilket har været med til at forme hendes interesse for, hvad der skaber toppræstationer i teams og individer.

 

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.psych. fra Aarhus Universitet. 2014

Har opnået autorisation som psykolog under Socialministeriet.

Kursus i Kontraktstyret Supervision af andre faggrupper I v. Benedicte Schilling. Juni 2016

 

Eksempler på opgaveløsninger:

Procesfacilitering og kompetenceudvikling i kommunikation, anerkendende tilgang og feedback i Skanderborg Kommune. 2017 

TR på distancen - Kost og Ernæringsforbundet. 2017

Undervisning, træning og supervision i "den motiverende samtale" i HK-A. 2017

Webcoaching - samtaler i Jyske Bank i forbindelse med kurser. 2017

Kursus i gennemslagskraft i Jyske Bank. 2017

Konflikthåndteringskursus i Jyske Bank. 2017

Ledelsessparring og vejledning på skoler og i dagtilbud. 2014 – 2017.

Gruppesupervision af lærere og pædagoger på mindre skole – kontraktstyret supervisionsforløb 2016

Aktionslæringsforløb med pædagoger i dagtilbud – konflikthåndtering og kollegial feedback 2015-2016.

Aktionslæringsforløb i mindre dagtilbud med henblik på udviklingen af en stærk og professionel feedback kultur. 2017.

Kompetenceudvikling i dagtilbud og på skoler med henblik på udviklingen af en anerkendende tilgang til børn med særlige udfordringer- Problemadfærd i skolen – Bo Heilskou. 2015-2017

Kompetenceudvikling af pædagoger med afsæt i neurosekventiel udviklingspsykologi (Ross Green, Knud Helborn, Susan Hart)– den treenige hjerne. 2016–2017.

Intern supervisor i gruppesupervision. 2014–2017

Ressourceperson i Program for læringsledelse – 4 årigt datainformeret og evidensbaseret projekt fra Ålborg universitet – fokus på professionelle læringsfællesskaber, motivation, feedback oma. 2015-2017.

Coaching af afdelingsledere på døgninstitution, 2012