Maria Krüger Michaelsen
Cand.psych.aut.
Mobil: 28722300
e-mail: maria@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer

Maria er startet i Perspektivgruppen i 2017 og kommer fra en stilling som Psykolog ved Tværgående Enhed for Læring i Horsens Kommune, hvor hun har fungeret siden 2014. Maria har bred erfaringer som konsulent og facilitator på udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer. Som konsulent har hun erfaring med at hjælpe kunder både i relation til top down styrede implementeringsindsatser og i forbindelse med processer som er lokalt forankret. Marias erfaring omhandler især målrettet understøttelse af ledelses- og medarbejderudvikling i både offentlige og private virksomheder. Maria brænder særligt for arbejdet med praksisnære aktionslæringsforløb, praksisnære udviklingsforløb hvor teori og praksis forbindelse, oplæg og kompetenceudvikling indenfor kommunikation og ledelse. Desuden har Maria erfaringer med både individuelle og gruppebaseret coaching og samtaleforløb med afsæt i områder som stressforståelse og håndtering, konflikthåndtering og assertion.

Før Maria påbegyndte sine psykologistudier har hun dyrket elitesport, hvilket har været med til at forme hendes interesse for, hvad der skaber toppræstationer i teams og individer.

 

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.psych. fra Aarhus Universitet. 2014

Har opnået autorisation som psykolog under Socialministeriet.

Kursus i Kontraktstyret Supervision af andre faggrupper I v. Benedicte Schilling. Juni 2016

 

Eksempler på opgaveløsninger:

Stresshåndteringskurser for tillidsreprænsentanter i kommunalt regi (Ikast-Brande Kommune & Randers Kommune (2018)

Kursus i den vanskelige samtale for Tillidsrepræsentater i Aalborg Kommune (2018)

Individuelle Stresshåndteringssamtaler (2018)

Kompetenceforløb i dagtilbud med samarbejde, relationer og feedbacktræning (Skanderborg Kommune, F. 2018)

Coachingsamtaler for uddannelsesinstitution i Horsens Kommune (E. 2018)

Procesfacilitering og kompetenceudvikling i kommunikation, anerkendende tilgang og feedback i Skanderborg Kommune. 2017 

TR på distancen - Kost og Ernæringsforbundet. 2017

Undervisning, træning og supervision i "den motiverende samtale" i HK-A. 2017

Webcoaching - samtaler i Jyske Bank i forbindelse med kurser. 2017

Kursus i gennemslagskraft i Jyske Bank. 2017

Konflikthåndteringskursus i Jyske Bank. 2017

Ledelsessparring og vejledning på skoler og i dagtilbud. 2014 – 2017.

Gruppesupervision af lærere og pædagoger på mindre skole – kontraktstyret supervisionsforløb 2016

Aktionslæringsforløb med pædagoger i dagtilbud – konflikthåndtering og kollegial feedback 2015-2016.

Aktionslæringsforløb i mindre dagtilbud med henblik på udviklingen af en stærk og professionel feedback kultur. 2017.

Kompetenceudvikling i dagtilbud og på skoler med henblik på udviklingen af en anerkendende tilgang til børn med særlige udfordringer- Problemadfærd i skolen – Bo Heilskou. 2015-2017

Kompetenceudvikling af pædagoger med afsæt i neurosekventiel udviklingspsykologi (Ross Green, Knud Helborn, Susan Hart)– den treenige hjerne. 2016–2017.

Intern supervisor i gruppesupervision. 2014–2017

Ressourceperson i Program for læringsledelse – 4 årigt datainformeret og evidensbaseret projekt fra Ålborg universitet – fokus på professionelle læringsfællesskaber, motivation, feedback oma. 2015-2017.

Coaching af afdelingsledere på døgninstitution, 2012