timthumb.png

Frank Iversen
Master i organisationspsykologi
Mobil: 40 59 02 80
Mail: frank@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer

Frank er partner i Perspektivgruppen. Har fungeret som ledelses- og proceskonsulent siden 1991 i offentlige og private organisationer, hvor han yder coaching og sparring til ledere og lederteams. Han har gennem flere år været specielt optaget af ledelses- og organisationsudvikling med afsæt i den anerkendende og værdsættende tilgang. I de seneste år af den frisættende tilgang og tænkning formuleret i bogen ”Frisættende ledelse – kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser” samt tankerne om TEAL organisering inspireret af Frederic Lalouxs bog “Fremtidens Organisation”. Frank arbejder endvidere med train the trainer forløb og har erfaringer fra arbejdet med dette i mere end 100 institutioner..

 

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet.

 • Efteruddannet i systemisk konsultation og ledelse (DISPUK), anerkendende metoder (Cooperridder & Whitney) og er autoriseret i Thomas Perssons Personprofilanalyse.

 • Systemisk coachuddannelse v. Peter Lang KCC London

 • Gennem årene i Perspektivgruppen medvirket i en række workshops og kurser i systemisk metode bl.a. med proff. Gervase Bushe, Barnett Pearce, Kimberly Walthers, Kenneth Gergen, Vernon Cronen, USA.

 

Eksempler på opgaver og referencer

 • Leder- og ledergruppecoaching af kommunale ledere

 • TEAL organisering, kulturforandring og træning af metoden “Rådgivningsprocesser” i Horsens og Favrskov Kommune

 • Projektleder og facilitator på kulturforandringsforløbet: Den Organiserende Fagforening i HK Danmark

 • Proceskonsulent på forløbene: Socialpædagogen i Fremtiden samt Projekt Arbejdsmiljø for Socialpædagogerne i Østjylland

 • Underviser på forløbene: Revitalisering af MED-systemet, Randers Kommune

 • Projektleder og facilitator på forløbet: Kvaliteten af MED-systemet for Horsens Kommune

 

Udvalgte publikationer

 • ”Frisættende ledelse – kunsten at integrere medarbejderne i ledelsesprocesser” (2011, Frydenlund).

 • ”Slip anerkendelsen løs!” – Appreciative Inquiry i organisationsudvikling. (2001, Frydenlund).

 • ”Offentlig ledelse i udvikling” (2003, Børsens Forlag).

 • ”Når vi flytter sammen – ledelse af kommunale fusioner”2004, Kommuneinformation).

 • ”Ledelse med udsigt” (2005, DJØF-forlagene)

 • ”Lean i kommunerne – effektivisering i fællesskab” (2008, Væksthus for ledelse)

 • Forfatter og redaktør på bøgerne ”Anerkendelse i børnehøjde” (2004), ”Mere anerkendelse i børnehøjde” (2007).