Konsulenter

Gennem 25 år har vi hjulpet virksomheder og organisationer ved at udvikle menneskene i dem. Vi tilbyder en bred vifte af forskellige metoder, teorier og skræddersyede forløb. Uanset udfordringen eller det ønskede mål, tager vi altid afsæt i en grundig forståelse af jeres organisation og menneskene i den. Om det er ledere, medarbejdere, teams eller hele organisationer møder vi jer i jeres virkelighed, så vi sammen kan skabe en målrettet og bæredygtig udvikling. 


Frank Iversen
Partner
Master i organisationspsykologi
Mobil: 40 59 02 80
Mail: frank@perspektivgruppen.dk

Timo Klindt Bohni
Partner
Cand. Psych.Aut.
Mobil: 23 24 38 78
Mail: timo@perspektivgruppen.dk

 

Lykke Cecilie Mose
Cand. Psych. Aut.
Mobil: 26 84 21 95
Mail: lykke@perspektivgruppen.dk

 

Maria Krüger Michaelsen
Cand. Psych. Aut.
Mobil: 28 72 23 00
Mail: maria@perspektivgruppen.dk

 
 

Mads Ole Dall
Cand. Mag.
Mobil: 40 58 13 11
Mail: mads@perspektivgruppen.dk

Christian Addington
Cand. psych.
Mobil: 50 50 12 12
Mail: christian@perspektivgruppen.dk


Hvad vi kan hjælpe med

Organisations og ledelsesudvikling.jpg

ORGANISATIONS- OG LEDELSESUDVIKLING

Vi har stor erfaring med komplekse organisationer og ledergrupper på flere niveauer. Uanset om vi deltager i kortvarige eller udstrakte udviklingsforløb, om vi deltager som oplægsholdere, facilitatorer, eller som rådgivende konsulenter, er målet at gøre vores kunder uafhængige af vores hjælp, og vi arbejder derfor altid på at opbygge kapabilitet hos kunden selv.

Coaching og supervision.jpg

COACING & SUPERVISION

Vi hjælper dig til at reflektere systematisk over din nutid, den fremtid du ønsker, samt den adfærd, der skal bygge bro herimellem. Med udgangspunkt i dit ståsted arbejder vi med dine tanker, følelser og handlemuligheder i forhold til de mål, du har for øje, og de opgaver du skal løse for at nå dertil.

Kompetenceudvikling og kurser.jpg

KOMPETENCEUDVIKLING & KURSER

Uanset om det er kompetenceudvikling inden for kommunikation, konflikthåndtering eller personlig udvikling, baserer vi vores udviklingsindsatser på en grundig dialog med kunden, så vi opnår stor indsigt i den organisatoriske og forretningsmæssig kontekst. Det gør vi, fordi vi tror på at kendskabet til netop jeres virkelighed gør en forskel.

Erhvervspsykologisk testing.jpg

ERHVERVSPSYKOLOGISK TESTING

Kend dig selv – kend dine styrker og dine begrænsninger. Selvindsigt er en central faktor i ledelsesmæssig succes. Perspektivgruppen arbejder med valide testværktøjer, der sikrer et optimalt afsæt for at udviklebåde enkeltpersoner og teams.