timthumb (1).png

Timo Klindt Bohni
Cand. Psych.aut.
Mobil: 23 24 38 78
Mail: timo@perspektivgruppen.dk

Erfaringsbaggrund og specialer 

Timo er partner i Perspektivgruppen og løser opgaver indenfor alle vores forretningsområder i både den offentlige og den private sektor. Han har mange års erfaring med at udvikle ledere og ledergrupper og de personlige og relationelle kompetencer, der muliggør at de kan yde deres bedste og håndtere de spændingsfelter, som opstår i mødet med kompleksitet. I de senere år har Timo været optaget af hjælpe organisationer med at udvikle decentral handlekompence med afsæt i frisættende ledelse. Timo har en baggrund som konsulent i Personaleafdelingen i Aarhus Kommune og derefter som management konsulent i en konsulentvirksomhed med speciale i forretningsunderstøttende HR.  Endelig har Timo i en årrække været tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i Social- og Personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut.  

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet

 • Har gennemført en 3-årig efteruddannelse i gruppeanalytisk organisationspsykologi under Institut for Gruppeanalyse i Aarhus

 • Har gået 3 år i systemisk supervision under faglig ledelse af Peter Lang, KCC, London

 • Er autoriseret som psykolog under Socialministeriet

 • Er certificeret bruger af Hogan Assessment Systems, DiSC Personprofil, Everything DiSC, Jungiansk Type Index (JTI) og organisationsudviklings-værktøjet Leadership Equity Assessment

Eksempler på opgaver og referencer

 • Organisations- og kompetenceudvikling i Fællesadministrationen, UCN

 • Skræddersyede læringsforløb om konflikthåndtering, kommunikation og personlig gennemslagskraft, Jyske Bank

 • Organisation og ledelsesteamudvikling, Sundhedsplejen Viborg Komme

 • Frisættende Ledelsesudvikling, Frederiksberg Kommune

 • Facilitering af chefseminarer, Socialområdet Viborg Kommune

 • Politisk ledelsesudvikling, HK

 • Tværgående ledelsessupervision i socialområdet, Aarhus Kommune

 • Executive coaching, Grundfos

 • Samarbejdsudvikling MED-organisationen, Aalborg Kommune

Udvalgte publikationer

 • Bohni, TK (2019): På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, nr. 2, 2019

 • Bohni, TK (2017): Forretning og stab - historien om et samspilsramt ægteskab. Artikel til det digitale tidsskrift Lederliv.dk april 2017

 • Bohni, TK & Iversen F (2016): Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat? Artikel til portalen Lederweb

 • Bohni, TK & Dall, MO (2015): Kan organisationer lide af OCD? Ledelse i Dag, juli 2015

 • Bohni, TK (2012): Selvpsykologiske perspektiver på ledelse. I J. Tønnesvang & M. S. Ovesen (red.)Psykologisk ilt. Århus: Klim.

 • Dall, MO, Bohni, TK & Iversen, F (2011): Frisættende Ledelse. Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser. København: Frydenlund

 • Bohni, TK (2009): Organisationsteoretiske paradigmers betydning for forståelsen af modstand mod forandring. I Psyke & Logos, nr. 2, 2009

 • Tønnesvang, J & Nielsen, TB (2006): Psykologisk ilt I lederskabsrelationer. I Psyke & Logos, nr. 2, 2006