Udtalelser

 

 
 
 
De udfordrer organisationen på en behagelig måde og skaber altid et nyt ”Perspektiv”. Jeg gælder mig hver gang vi starter et samarbejde, så ved jeg nemlig, at jeg bliver forstyrret, inspireret og beriget.
— Lasse Skovgaard Jensen, Group Senior Director, HR, Dansk Supermarked Group
 
 
Det har været en givtig og lærerig proces med kompetente, nysgerrige og til tider provokerende undervisere, og har givet os gode værktøjer til, hvordan vi gennem anerkendende kommunikation kan skabe organisationsudvikling.
— Berit Kjærgaard, Kontorchef, HK Sydjylland
 
 
 
Høj faglighed, stor indsigt og en passende forstyrrelse og inspiration har præget samarbejdet.
— Claus Fjeldgaard – Socialchef, Viborg Kommune
 
 
 
Hvad enten det er en større kursusrække eller en lille brik i et større forløb, så bliver vi altid udfordret på vores vanetænkning, ligesom vi bliver taget med på råd. Dette giver en fornemmelse af at være ”medarkitekt”, og det er vigtigt for os.
— Merete Engel, HR Udviklingskonsulent, Kompetence- og Ledelsesudvikling, Jyske Bank
 
 
 
Klare oplæg med indhold og eksempler, som alle kunne se sig selv i, konkrete redskaber og tid til drøftelser i grupper...
— René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune
 
 
 
“Perspektivgruppen er en samling af fantastiske konsulenter, der udøver deres faglighed med stor menneskelig indsigt, hvor de altid sætter egne erfaringer i spil. 
— Tom Uldahl Christiansen, Personale- og organisationschef, Ikast-Brande Kommune.
 
 
 
 
Højt fagligt niveau, begejstring, troværdighed og inspirerende er alle ord der betegner vores samarbejde på konferencen om social kapital.
— Jens Kristian Munk, Fhv. Kommunaldirektør, Aalborg Kommune
 
 
 
Medarbejdere og ledere i Holme Rundhøj dagilbud giver alle udtryk for stor tilfredshed og højt udbytte af samarbejdet med Perspektivgruppen, som hermed får mine bedste anbefalinger.
— Martin Hundrup, Dagtilbudsleder, Holme-Rundhøj Dagtilbud, Aarhus Kommune
 
 
 
Vi har haft god sparring og dialog med Perspektivgruppen, hvor man kan forvente ærlig og konstruktiv feedback. 
— Villy Dyhr, Forbundssekretær, HK/Danmark
 
 
 
Samarbejdet har begge gange resulteret i markante forbedringer af arbejdsmiljø, tillid mellem ledelse og medarbejdere, åbenhed mellem teams og afdelinger, og et konstruktivt, fremadrettet miljø.
— Claus Holm Oppermann, Borger- og Arbejdsmarkedschef, Vordingborg Kommune