Samarbejdspartnere


Perspektivgruppen har indgået en partnerskabsaftale med Koncern-HR, Udvikling, Region Midt om levering af ydelser indenfor ledelse og organisation på Regionens hospitaler.


 

Perspektivgruppen samarbejder med Dansk Magisterforening om efteruddannelses af foreningens medlemmer, og har siden 2015 været en del af DMs kursuskatalog


Perspektivgruppen samarbejder envidere med Konstruktørforeningen om samtaleforløb for foreningens medlemmer.