KONFERENCE: EN OFFENTLIG SEKTOR DER NYTTIGGØR DE ANSATTES EVNER

Om selvledelse, samskab, styring, og Teal-tænkning i den offentlige sektor.
Dato: september 2018
Sted: Aarhus

 

Velfungerende organisationer er kendetegnet ved at de nyttiggør de ansattes evner - så som kreativ tænkning, faglig viden, passion, empati og kritisk sans – så de tjener organisationens formål.

Conference Venue Capacities_edited-1.jpg

I den evige bestræbelse på øget kvalitet og effektivisering, er den offentlige sektor i knæ. Det er nemt at få øje på problemerne, uanset om man retter kikkerten på det politiske niveau, styringsformerne, ledelseskvaliteten, samarbejdsevnen eller trivslen. Hvis vi skal udvikle den offentlige sektor er det helt afgørende at finde svar på, hvordan man i højere grad nyttiggør de ansattes evner - så som kreativ tænkning, faglig viden, empati, kritisk sans og passion – så de tjener organisationens formål. Kun herved bliver det muligt at øge kvalitet og effektivitet – på samme tid. Svaret er alt andet end enkelt. Det indebærer (med stor sandsynlighed) en radikal, omfattende og modig gentænkning af alle lag i den offentlige sektor.

KONFERENCENS FORMÅL

Steve

At deltagerne går derfra med mod, lyst og inspiration til hvordan de kan Frisætte organisationens potentialer, ved at udvikle en styring, ledelse og samarbejdspraksis der nyttiggør de ansattes evner.

 

Delmål:

  • At udforske nogle af de veje, der kan føre mod en mere velfungerende offentlig sektor.
  • At inspirere til afburakratisering samt udfordre klassisk hierarkisk tænkning.

 

Håbet er at skabe en konference, hvor vi går derfra inspireret på flere planer – dels med fornemmelsen af
at noget stadig er lidt svært at indfange og skal have tid til at forme sig færdigt i vores videre færden og dels
inspireret på et mere konkret og uhøjtideligt plan – hvor praktiske spørgsmål er blevet diskuteret og
besvaret i mulig udstrækning.

INDHOLD

  1. Hvad er Teal i en offentlig kontekst?
  2. En topchef personlige rejse ind i Teal?
  3. Hvad er en rådgivningsproces (20 min) – og hvordan bruge den i praksis?(20 min)
  4. Hvordan komme i gang med Teal ()

FORM

Der vil både være plenum oplæg og drøftelser og erfaringsudveksling i mindre grupper.

 

PLENUM OPLÆG

image-3.273685.jpg

Tina Øllgaard vil fortælle om hvordan styringen kan se ud, når den fremmer tillid og motivation. Hvis vi skal undgå den nuværende hæmmende kontrol og styring, og når kontrollen ikke er et rent onde, hvordan ser meningsfuld styringskontrol ud?

Hvis en tættere styringsrelation er svaret, hvordan foregår det så i praksis, nå underordnede inddrages i
designet af styringsværktøjer?

 
Horsens.jpg

Medarbejdere fra Sundhed og omsorg Horsens, og klinikken på riget, alkohol behandling Århus kommune…Vil fortælle om deres arbejde og erfaringer med teal.
Hvordan har de oplevet det som medarbejdere? Hvad har de gjort i praksis? Hvilke muligheder og begrænsninger får de øje på fra deres stol? Hvad har været meningsfyld og opløftende, hvad her været frustrerende og ligegyldigt?

 
13948657-10navhjalte-aaberg-115347jpg.jpeg

Hjalte Aaberg vil fortælle om sin egen Teal-rejse og sit arbejde med Teal i funktionen som regionsformand. Hvad var anledningen? Hvorfor vælge denne vej, når den er fyldt med store sten og bøvl? Hvordan greb han det helt konkret an? Hvilke store overraskelser, glæder og besværligheder og tvivl var der på vejen?

 
timthumb+(2).jpg

Lykke Mose vil fortælle om hvordan man kan arbejdet med at  udvikle en selvledende praksis i en forvaltning. Hvordan beordrer man medarbejdere at være ”frie” på en meningsfuld måde? Hvordan kan man hjælpe en selvledende praksis i vej, uden at give køb på det fælles ansvar for organisationens overordnede formål – herunder blik for kerneopgaven, økonomien, det tværgående samarbejde, juridiske krav osv.?

 

TID, STED OG PRIS

Konferencen foregår september d. XX i Århus og koster XX kroner.

 
 

PROGRAM

Program.JPG
 

 

TILMELDING


Valg af første workshop (11:25) *

Valg af anden workshop (14:15) *
Organisations og ledelsesudvikling.jpg
Coaching og supervision.jpg
Kompetenceudvikling og kurser.jpg
Erhvervspsykologisk testing.jpg