KONFERENCE:

ER FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR TEAL?

 

NÅR SELVLEDELSE AFLØSER HIERARKIER NÅR MAGT OG ANSVAR PLACERES DECENTRALT

 

Dato: 12. november 2018, Sted: Aarhus

 

Efter 30 års jagt på øget kvalitet og samtidige effektiviseringer, er store dele af den offentlige sektor i knæ. Det er nemt at få øje på problemerne, uanset om man retter kikkerten mod det politiske niveau, styringsformerne, ledelseskvaliteten, samarbejdsevnen eller trivslen. Den traditionelle tilgang til organisation og ledelse har tilsyneladende spillet fallit. Der er brug for nye svar på, hvordan vi bringer menneskers evner i spil, og skaber en ramme, hvor deres kreative tænkning, faglige viden, empati, kritisk sans og passion mv. meningsfuldt kan tjene organisationens formål. Men hvordan?

I Frederick Lalouxs banebrydende bog ”Fremtidens organisation” undersøges virksomheder, der har gjort op med de organisatoriske ”naturlove”; har erstattet ledere med selvledelse, profit med formål og frygt med tillid. Teal er fællesbetegnelsen for disse virksomheders organisationsform, og på denne konference ønsker vi at inspirere til en radikal, omfattende og modig gentænkning af den offentlige sektor med inspiration og afsæt i Teal.  

 

KONFERENCENS FORMÅL

Steve

At deltagerne går derfra med mod, lyst og inspiration til, hvordan de kan frisætte organisationens potentialer ved, at udvikle nye bud på styring, ledelse og samarbejdspraksis.  .

 

KONFERENCENS KERNESPØRGSMÅL

  • Hvordan ser det ud, når alle på tværs af niveauer har lige stort ansvar for organisationen?

  • Hvad sker der når magt og beslutningsretten placeres, der hvor opgaven eller muligheden opstår?

  • Hvordan kan selvledelse skabe mere smidige og dynamiske løsninger på tværs af afdelinger og søjler?

  • Hvordan forbedres trivsel og effektivitet i samme ombæring?

  • Hvordan gøres der radikalt op med bureaukratisering og flaskehalse?

MERE INFORMATION OM TILMELDING, OPLÆGSHOLDERE OG WORKSHOPS FØLGER I AUGUST

 
Organisations og ledelsesudvikling.jpg
Coaching og supervision.jpg
Kompetenceudvikling og kurser.jpg
Erhvervspsykologisk testing.jpg