netværk.jpg

Netværksforløb for ledere:

Ledelse, organisation og erhvervspsykologi

 5 mødegange á 3 timer

v. Frank Iversen, Perspektivgruppen & Palle Grzona, HumanAct

 

Du er leder

  • med erfaring og personaleansvar

  • som er optaget af de organisatoriske og psykologiske samspil, som på forskellige måder dukker op i din funktion

  • som tror på, at det er muligt at påvirke dine omgivelser konstruktivt, når du giver dig selv mulighed for refleksion og planlægning.

Ledere udvikler sig gennem dialoger og handling og opsamling på effekterne af handlinger. Ledelse, Organisation og Erhvervspsykologi danner over fem måneder en fagligt inspirerende, personligt udviklende og sikker ramme om din refleksion, planlægning og læring.

Du vil få faglig inspiration, erfaringsopsamling og sparring igennem oplæg og dialogerne med ledelseskolleger. Og du vil modtage guidning til at prøve nye tiltag i udviklingen af din ledelse.

De tre første mødegange danner ramme for input og undersøgelse af

  • Psykologisk forståelse og hvordan læser man andre mennesker

  • Lederen som proceskonsulent

  • Kommunikationsforståelse og forskellige dialogiske rum

De to sidste mødetemaer aftales vi i fællesskab på baggrund af behov.

Den første gang har vi fokus på psykologisk forståelse og hvordan man læser andre mennesker ser vi som et grundelement i den del af ledelsesfunktionen som understøtter motivation, fokusering, samarbejde og drive.

På andet møde ser vi på Lederen som proceskonsulent. Vi vil arbejde med procesledelse og evnen til at rammesætte værdiskabende møder, dialoger i små og store grupper samt forandringsprocesser, der involverer medarbejdere og interessenter.

Tredje gang undersøger vi kommunikationsforståelse og forskellige dialogiske rum. Vi ser på, hvad der får kommunikation til at fungere og til at gå skævt.

Vores tanker om mulige fokusområder for de sidste to mødegange er: Roller og rolleforståelse, Paradoksledelse, Forskellige organisationsformer og deres dynamikker. Der kan vise sig andre temaer, som af jer vurderes som mere relevante og værdiskabende for jeres udvikling af ledelse som funktion.

Gruppen består af 8 ledere fra forskellige typer af private og offentlige virksomheder og med forskellige erfaringer at sætte i spil. Vi mødes 3 timer på følgende datoer: onsdag 18/9, onsdag 23/10, tirsdag 19/11, mandag 16/12-2019 og onsdag 22/1-2020. Mødetid er kl. 15.00 – 18.00, og vi mødes i HumanActs lokaler i Nørreport 26, 2., 8000 Aarhus C.

 

Forløbet koster kr. 12.500 plus moms.  Tilmeldingsfrist er 15/8-2019

 
FRANK_V054.jpg

Frank er MPO og administrerende partner i Perspektivgruppen siden 2007. Frank arbejder som ledelses- og proceskonsulent i offentlige og private organisationer.

Frank brænder for at frisætte potentialet i organisationer igennem menneskene i den.