Region Midtjylland

Perspektivgruppen har en samarbejdsaftale med Regionens Koncern-HR. Det betyder, at Perspektivgruppen er blandt de foretrukne partnere, når Koncern HR indkøber ekstern konsulentbistand. 
For Region Midtjylland har vi blandt andet bidraget med uddannelse af akutlæger indenfor organisation og ledelse, facilitering af ledelsesseminarer og organisationsudvikling i psykiatrien.