Pattern-Background-Wallpapers-16495.jpg

 TEAL - nye organisationsformer

I de seneste år har vi oplevet en stigende interesse for nye organisations- og ledelsesformer. Der er ikke tale om ét samlet koncept, men om en række beslægtede fænomener, metoder og teorier. De går under navne som TEAL, fremtidens organisation, frisættende ledelse, holocracy, organisationer gentænkt, selvledelse, agile organisationer, servant leadership, collective leadership mv.

Fælles for disse teorier og tilgange er, at de repræsenterer nye måder at tænke og praktisere organisation og ledelse, og at de gør op med nogle af de ”organisatoriske naturlove” som konventionelle virksomheder er bygget efter. Kendetegnene er blandt andre:

 • At magtbegrebet og de organisatoriske hierarkier udfordres af praksisser, som placerer råderum og ansvar helt tæt på de handlende

 • At beslutninger træffes ved hjælp af rådgivningsprocesser, der bringer aktørernes forskellige perspektiver i spil

 • At den mekaniske organisationsforståelse, hvor omdrejningspunktet er ”predict and control” erstattes af en organisk organisationsforståelse kendetegnet ved ”sense and respond”

 • At organisationens førsteprioritet flytter sig fra økonomi/budget/profit til formål og helhedsinteresser

 • At organisationens infrastruktur er baseret på tillid frem for kontrol

 • At ledelse bliver et anliggende for alle i organisationen ikke kun for de få med positionsmagt

 • At organisationer skal give mennesker mulighed for at bringe deres fulde selv i spil frem for kun deres rationelle sider

 • At Toplederne/stifterne ønsker at sætte deres organisationer fri, idet troen på at frisættelsen rummer kilden til bedre resultater, bedre trivsel og mere kreativitet

 

Her kan du se en vlog, hvor Lykke Mose fortæller om TEAL.

Hvad kan vi hjælpe med?

I Perspektivgruppen har vi mere end 25 års erfaring med at udvikle organisationer ved at bringe forskellige aktørers perspektiver i forpligtende nærkontakt med hinanden. De senere år har vi i stigende grad beskæftiget os med at hjælpe organisationer, der ønsker at lade sig inspirere af eller arbejde med nye organisations- og ledelsesformer, afhierarkisering, frisættelse, humanisering af organisationen etc. Noget af det vi i disse sammenhænge har arbejdet med er:

 • Coaching og rådgivning af topledere og ledergrupper, som ønsker at bevæge sig fra en konventionel ledelsesposition og henimod et nyt ledelsesmæssigt mindset,

 • Træning af ledere og medarbejdere i selvledelse/rådgivningsprocesser, konflikthåndtering og feedback

 • Foredrag, oplæg, workshops og fyraftensmøder  

 Kontakt os for at høre nærmere om hvordan vi arbejder og hvordan vi kan hjælpe jer:

Konference

I november 2018 afholdt Perspektivgruppen en stor konference om TEAL med særligt fokus på nye organiseringsformer og selvledelse i den offentlige sektor. Ved at klikke på knappen nedenfor kan du læse om konferencen og downloade alle oplægene.

Udvalgte cases

 
1280px-Flag_of_the_Capital_Region_of_Denmark_svg.png
 
2HORSENS_KOMMUNE130416.jpg