Ny Vlog om teal

Teal-organisationer adskiller sig på en række måder fra klassiske organisationer. I begge organisationstyper har medarbejderne et råderum, hvor de har mandat til at bruge deres faglighed og skøn, men i teal-organisationer har medarbejderne tillige både pligt til og mulighed for at træffe beslutninger, der rækker udover eget råderum. Se hvordan det kan lade sig gøre i denne vlog:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6451012045063233536