Hjælpsomme eller nyttesløse samtaler?

Et skriv om hvor afgørende den professionelle samtalepartners indstilling, viden og kompetencer indenfor motivation og forandring har af betydning for borgeren/patienten/klientens mulighed for at ændre adfærd.

Du kan læse mere her: https://www.linkedin.com/pulse/hj%C3%A6lpsomme-eller-nyttesl%C3%B8se-samtaler-maria-kr%C3%BCger-michaelsen/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BoQTZr9dwSD%2BU2MAwSYzOSQ%3D%3D

 

 

Succesfuld delegering kræver at lederen åbner ”den sorte boks”… og at medarbejderne tør kigge ind

Succesfuld delegering er organisationens fundament. Alligevel er det ofte bøvlet at få til at virke i praksis. Læs lidt om hvorfor og endnu bedre hvad du kan gøre ved det her:

https://www.linkedin.com/pulse/succesfuld-delegering-kr%C3%A6ver-lederen-%C3%A5bner-den-sorte-og-klindt-bohni?published=t