Netværksforløb for ledere: Ledelse, organisation og erhvervspsykologi

Netværksforløb for ledere: Ledelse, organisation og erhvervspsykologi

Perspektivgruppen udbyder i samarbejde med HumanAct et netværksforløb for ledere. Forløbet kører over 5 mødegange á 3 timer og ledes af Frank Iversen, Perspektivgruppen & Palle Grzona, HumanAct. Forløbet henvender sig til ledere med personaleansvar, som er optaget af de organisatoriske og psykologiske samspil, som på forskellige måder dukker op.

Download folder om forløbet her.

Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Konfliktløsningsmetoder og feedback i fremtidens organisationer.

Til vores kommende konference om fremtidens organisationer i den offentlige sektor sætter vi blandt andet spot på feedback og konflikthåndtering – regulering af spændinger og forventningsbrud i selvorganiserende organisationer. Vi ser nærmere på den menneskelige psykologi, neuropsykologiens bidrag til at forstå de grundlæggende menneskelige behov og vi ser på grundelementerne i konfliktløsningsprocedurer og feedback i teal organisationer. Vi kommer med konkrete bud på hvad der kendetegner en mere selvledende, helhedstænkende og evolutionær måde at forstå konflikter og feedback på.

https://www.linkedin.com/pulse/konfliktl%C3%B8sningsmetoder-og-feedback-i-fremtidens-michaelsen/

Ny Vlog om teal

Ny Vlog om teal

Teal-organisationer adskiller sig på en række måder fra klassiske organisationer. I begge organisationstyper har medarbejderne et råderum, hvor de har mandat til at bruge deres faglighed og skøn, men i teal-organisationer har medarbejderne tillige både pligt til og mulighed for at træffe beslutninger, der rækker udover eget råderum. Se hvordan det kan lade sig gøre i denne vlog:

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Grannvård - en TEAL-organiseret svensk virksomhed

Denne fortælling om Grannvård er en ud af efterhånden mange fortællinger om virksomheder, der har organiseret sig efter en TEAL-organisering. En organiseringsform, hvor virksomhederne ser sig som en organisme jf. Frederic Lalouxs beretninger i bogen ”Fremtidens Organisation”. Her beskrives andre flere eksempler, hvor det gennemgående mønster i virksomhederne er, at de bygger på tre grundlæggende principper:

-         Selvledelse

-         Evolutionært formål

-         Helhedstænkning

På konferencen: ER FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR TEAL? Som Perspektivgruppen afvikler den 12. november i Hotel Comwell, Aarhus, kan du høre mere om de danske erfaringer i arbejdet med en TEAL-organisering. Læs mere og tilmeld dig konferencen https://perspektivgruppen.dk/konference/