Blog Kontakt Om os Kompetenceudvikling Organisation og ledelse Supervision og coaching Forside Vil du styrke arbejdsmiljøet? – så fokusér på hovedopgaven

Når man som leder har til opgave at styrke arbejdsmiljøet – hvad end det handler om afgrænsede samarbejdsproblemer eller man sidder med en ”blodrød APV”- kan det opleves som en ekstra opgave oveni hverdagens tætpakkede praksis: ”Vi var lige i gang med en masse gode projekter, der kvalificerer vores opgaveløsning, og nu skal vi sætte tid af til at snakke om arbejdsmiljøet”.  Som konsulenter møder vi ofte denne forståelse af, at arbejdet med arbejdsmiljøet kræver, at man flytter fokus fra hovedopgaven for en stund. Det er lige omvendt.

Det er problematisk når arbejdet med arbejdsmiljøet ses som en opgave afkoblet fra resten af organisationens praksis, fordi det er i og med hverdagens opgaveløsning, at medarbejderne skal trives.

Arbejdsmiljøarbejde, der er afkoblet hovedopgaven og hverdagspraksis, er vanskeligt at overføre til praksis : Hvad betyder den måde, vi har defineret retfærdighed på, i praksis? Hvordan sikrer vi, at de forhold, der er vigtige for at fremme tilliden, forandres i praksis? Og hvad gør vi, når vores trivselsforbedrings-løsninger ikke hænger sammen med hverdagens opgaveløsning? 

Udvikling af et sundt arbejdsmiljø kræver med andre ord, at vi vender vi bøtten om: Det handler om at finde ud af at samarbejde om opgaveløsningen på en måde, der giver et godt arbejdsmiljø. Hvis der fx er lav tillid mellem leder og medarbejdere, så handler det om at have med nye opgaver (omstruktureringer, arbejdsfordeling ect.) at gøre på en måde, som opleves retfærdig, meningsfuldt og troværdig og derved styrker tilliden.

Samtidig stiger energien markant, når arbejdet med arbejdsmiljøet fjerner fokus fra de fastlåste, relationelle spændinger og uenigheder, for at rette blikket mod en fælles undersøgelse af hvordan man kan forbinde sig om hovedopgaven og producere de bedste svar sammen. Evnen til at løse hovedopgaven er en vital trivselsfaktor for både ledere og medarbejdere.

Det er præcis derfor arbejdsmiljøet styrkes ved at træne lederes og medarbejderes evne til at forbinde sig om opgaveløsningen  på måder, der opleves retfærdige, forudsigelige og meningsfulde. Gevinsten er øget kvalitet og bedre  arbejdsmiljø – på samme tid.