“Hvis du vil have bygget et skib…”

“Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.”

Antoine de Saint- Exupéry

 

Når du læser ovenstående citat, kan du næsten instinktivt mærke, at der er noget helt rigtigt i denne tænkning om at skabe motivation og udøve ledelse.

Så hvis en væsentlig ledelsesmæssig opgave for at løse en organisations hovedopgave er: ”at vække længslen efter oplevelser på det store åbne hav”, hvad skal der så til af ledelse for at skabe denne form for motivation i praksis?

Et er at kunne give instruktioner, støtte eller coache medarbejderne i hvordan opgaven skal løses eller uddelegere opgaven efter først at have foretaget en vurdering af medarbejderens jobmodenhed. Noget andet er at skabe det mentale billede af hvilken værdi, mening og retning organisationen har i den verden, den er i.

Så hvad er det for en historie der kan fortælles om vejen hen til den havn skibet har som mål? Hvordan ser søkortet ud? Hvilken kurs skal sættes? Hvilke fyrtårne skal vi pejle efter og hvordan vil livet være ombord, mens skibet sejler mod sit mål?

En måde at gøre det, er ved at integrere medarbejderne i selve historiefortællingen og lade dem være med til at formulere kursen til havnen, herunder hvilke skær og rev, der skal navigeres udenom og samtidig huske på, at der er én kaptajn, der i den sidste ende har ansvaret for skibet, besætningen og de beslutninger, der i den sidste ende skal træffes.

 

Frank Iversen