Hvordan påvirker skolereformen medarbejdernes trivsel?

Der er gået tre måneder siden den nye skolereform blev hverdag på landets skoler. Mange skoler er godt i gang med at arbejde sig ind i de nye, forandrede rammer, men samtidigt hører vi allerede nu, at er der mange medarbejdere, der oplever sig for hårdt spændt for:

Sygemeldinger begynder at trille ind, mange føler sig pressede, lærerne kan ikke forberede det nødvendige og måske er det mest truende, fortællingerne om flere lærere og pædagoger, der oplever at de ikke kan levere den kvalitet ind i skolelivet, som både de selv og omverdenen forventer.  Den oplevelse er opsigtsvækkende – måske ligefrem alarmerende, fordi vi ved, at der er en meget tæt forbindelse mellem den enkeltes oplevelse af tilfredshed med egne præstationer og oplevelsen af at trives i jobbet.

Nogle kommuner har allerede igangsat en undersøgelse af arbejdsmiljøet – en såkaldt APV. Andre kommer til at afvikle en APV i det kommende år. Hvis fortællingerne om oplevelsen af lave præstationer har noget på sig, så vil en række af landets skoler sandsynligvis bonne kritisk ud på APV´en – både ift. tilfredshed med egen opgaveløsning og men også ift. trivslen.

Det efterlader ledelserne og MED-udvalgene med en svær opgave: Hvordan har man med den form for udfordringer at gøre? Hvordan kommer man fra en rød APV til en handleplan for det psykiske arbejdsmiljø, der har positiv effekt, og har det på relativ kort sigt?

Vi har gode erfaringer med at hjælpe skoler og andre organisationer med at forbedre opgaveløsningen og dermed trivslen, gennem en Frisættende Ledelsespraksis, hvor ledelsen integrerer medarbejderne i udvalgte ledelsesprocesser. Når denne metode er særlig virksom, skyldes det to centrale forhold:

–          Tilfredshed med præstationer og trivsel er nært forbundet – og i den rækkefølge! Dette betyder, at løft i trivsel bør tage udgangspunkt i en undersøgelse af opgaveløsningen, så det bliver muligt at udvikle nye konkrete tiltag og handlinger, som løfter både præstationer og trivsel.

–          De mest kraftfulde løsninger (sam)skabes ved at integrere medarbejderne i problemløsningen, så deres viden kvalificerer ledelsens beslutninger. De svar som situationen kalder på, kan selv de mest begavede ledere ikke levere alene. De må nødvendigvis leveres af ledelse og medarbejdere i fællesskab. Når det lykkes, frisættes organisationens potentialer.

Du kan læse mere om Frisættende ledelse i bogen: ”Frisættende ledelse – kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser ”.  Hvis du er interesseret I at høre mere om metoden og vores erfaringer, er du meget velkommen til at os.

Lykke Mose og Mads Ole Dall