Kan organisationer lide af OCD? Ny artikel i Ledelse i Dag

I en spritny artikel i Ledernes tidsskrift ‘Ledelse i Dag’ stiller Timo Bohni og Mads Ole Dall spørgsmålet om organisationer kan lide af OCD? Afsættet er en provokerende diagnose af store komplekse virksomheders tilbøjelighed til at tabe kontrollen over kontrollen.

Læs hele artikel på Ledelse i Dags hjemmeside:

https://www.lederne.dk/ledelseidag/Artikler/Seogeftermndogaar/2015/nr7juliaugust/kanorganisationerlideafocd.htm

God læse lyst og god sommer