16.000 medarbejdere, en milliardomsætning og ingen ledere!

Fremtiden organisationer skal mestre noget, vi endnu kun kan drømme om. De skal kunne håndtere meget komplekse problemer på en effektiv måde, der mindsker spild og med udgangspunkt i et helhedsperspektiv skaber mulighed for at deres medarbejdere kan bidrage fuldt og helt til at arbejde hen imod det, der er organisationens vigtige formål.

jos2.jpg

Svaret fra den belgiske forfatter – og tidligere McKinsey-konsulent – Frederic Laloux er enkelt men dramatisk provokerende: Fremtidens organisationer har ikke behov for ledere – men masser af ledelse. Men hvorfra kommer det svar?

Laloux har  gennem de seneste år opsøgt og undersøgt en række usædvanlige og eksperimenterende  organisationer, der forsøger at levere svar på de krav, der stilles til fremtidens organisationer. Han beskriver i sin bog ”Reinventing Organizations”, hvordan disse organisationer fungerer på måder, der er radikalt anderledes, end det vi kender i dag.

Fremtidens organisation har intet formelt hierarki har. Ta´ den!  Der er altså ingen formel ledelsesret og dermed naturligvis heller ingen ledere. Og det uanset om vi taler om organisationer med 20 eller 10.000 ansatte.  Sammenligningen med humlebier, der ikke burde kunne flyve, men dog alligevel gør det, ligger snublende nær: 10.000 medarbejdere, mia. af kroner i omsætning og ingen ledere! Det lyder som fri fantasi, men er det ikke ifølge Laloux.

Grundidéen er, at de mennesker, der til dagligt konkret har med organisationens opgaveløsning og problemer at gøre, også er dem, der bedst kan tage sig af dem. Derfor organiseres produktionen i teams, som står for (næsten) alt fra indkøb af toiletpapir over opgaveløsning til økonomi, design, markedsføring, kundekundekontakt mv.

Hvis ikke der er ledere, hvem leder så?

Som titlen antyder, så betyder fraværet af hierarki og formelt udnævnte ledere ikke, at ledelse er en by i Rusland. Tværtom ser organisationerne – som Laloux har undersøgt – ud til at have stor ledelseskraft. Det viser sig ved at de er handlekraftige og meget forandringsduelige i deres daglige virke. Det hænger formentligt sammen med at der ikke er langt fra beslutning til udførelse, når beslutningerne hele tiden tages løbende og af de, der skal føre beslutningen ud i livet og som også alene har ansvaret for både beslutning og resultat. Måske er det hvad vi i dag higer efter – nemlig meningsfuldhed?

Sociale teknologier

Når det kan lade sig gøre at organisere store virksomheder uden ledere, hænger det sandsynligvis sammen med at organisationerne benytter sig af en række sociale teknologier til at håndtere beslutningsprocesser, konflikter, innovation og kompetenceudvikling. Et eksempel på dette er, at alle har bemyndigelse til at træffe beslutninger om alt, så længe de overholder fastlagte rådgivningsproceducerer og rådfører sig med de kolleger, der berøres af beslutningen og de som ved mest om den.

Typisk er teamene støttet af sparringspartnere frem for ledere. Disse har ingen formel magt over teamenes beslutninger og kan alene rådgive og yde processtøtte, f.eks. ift. at konfliktløse eller skabe organisatorisk læring.

Fordi så mange beslutninger træffes af medarbejdere i teams, er der sjældent brug for centraliserede stabsfunktioner – selv i meget store organisationer. Der er f.eks. ikke brug for HR-afdelinger, udviklingsafdelinger og kvalitetsafdelinger, da disse funktioner til fulde varetages af medarbejderne i den eksisterende teamorganisering.

Et tydeligt formål

For at kunne lykkes med en sådan organisations- og styringsform er det afgørende, at organisationens formål er meget tydeligt for alle medarbejdere. Formålet tjener nemlig i disse organisationer som en ledestjerne i alle de daglige beslutninger, der bliver truffet. Derfor bruges der ofte tid på en grundig introduktion af nye medarbejdere, ligesom organisationens formål ofte gentages og behandles på tilbagevendende møder. Alle skal med andre ord være knivskarpe på hvilket (arbejds-)fællesskab de indgår i.

Fatamorgana eller er det virkelighed?

Laloux bygger sin teoripå virkeligheden.  Han har blandt mange andre virksomheder undersøgt Buurtzorg, som er en hollandsk virksomhed, der med 16.000 ansatte er den førende virksomhed målt på markedsandele ift. privat sygepleje, den franske virksomhed FAVI, der laver reservedele til Volkswagen-fabrikkerne og den amerikanske virksomhed EAS, der driver elværker over hele verden – så det er ikke en varmespejling. Det er virkelighed. Lige nu.

Men hvor langt hans tanker så rækker i en dansk sammenhæng – måske netop en dansk sammenhæng – ja det er vi i Perspektivgruppen lige nu i fuld gang med at undersøge. Kom an – i modige og eventyrlystne ”ledere” der ligger nyt land forude. Hvem tør erobre det?

/Mads og Thomas