Kære leder. Kontrollerer du dine medarbejdere?

Hør Erhvervspsykolog Lykke Mose fortælle om det at udøve kontrol som leder.I en stræben efter at undgå at konfrontere medarbejderne med problemer som fx brud på aftaler, risikerer lederen at forpasse en oplagt mulighed for at skabe kvalitetsmæssige forbedringer i opgaveløsningen.  Det er en central ledelsesopgave at forholde medarbejderne aktuelle problematikker, – for sammen at skabe rum til refleksion og læring, der muliggør justeringer og forbedringer i opgaveløsningen.

God fornøjelse!