Samskabelse initieret af stor privat virksomhed

Af Kuno Johansen

Samskabelse er lige nu på dagsordenen over alt i den offentlige sektor, typisk underforstået at offentlige organisationer involverer borgere, virksomheder og civilsamfund i samskabelsen.
Men hvad kan der ske, når en stor privat rådgivningsvirksomhed (Grant Thornton, UK) med afsæt i nedenstående mission går massivt ind i samskabelse med mange aktører ’to help shaping a vibrant economy’?

"We are seeking to stimulate ideas and actions that can create a vibrant economy - one which realises the shared potential, cities, people and communities across the UK"

Her følger en dugfrisk historie om, hvad dette foreløbig har ført med sig. Det er min klare overbevisning, at der er så meget læring i denne tilgang til samskabelse, at jeg vil opfordre til at dele casen med alle, der interesserer sig for dette højaktuelle emne.  Kontakt mig endelig høre for at høre mere, også om fortsættelsen som jeg er så heldig at være del af.

Scenen: Live Lab den 12. Maj 2016 i Millenium Gardens, Sheffield UK
Millenium Gardens vibrerer af DJ’ens pulserende rytmer og en forventningsfyldt summen fra de 200+ deltagere fra Sheffields etablerede erhvervsliv, offentlige myndigheder, ngo’er, lokalpolitikere, unge iværksættere, kulturpersonligheder m.fl.

timthumb.jpg

Forud er skabt stor opmærksomhed gennem flere ’vibrant economy dinners’, interviews (inquiries) med mange fra deltagerkredsen og ikke mindst dygtig markedsføring af eventen. Ud fra dette er valgt et ambitiøst arbejdsspørgsmål for dagens dialoger: ’How can Sheffield become the innovation and creativity capital of Europe?’.

Der er forståeligt nok lidt nervøsitet at spore hos de mange fra GT, som spiller en aktiv rolle i at skabe en produktiv og oplevelsesrig live lab fyldt med generative dialoger. Ledere og medarbejdere fra det lokale GT Sheffield office er værter ved bordene og har til at opgave at praktisere deres ’dialogical and inquiring skills’. Ved bordene er tilstræbt så megen diversitet som muligt i deltagerkredsen.

Kamerahold, grafiske designere og deltagende journalister giver maksimal opmærksomhed på historiefortællingen og mange deltagere interviewes allerede inden opstarten til medierne.

Et lokalt team bestående af arbejdsløse i aktiveringsforløbet ’Our Club’ sikrer god forplejning og gnidningsløst flow i den megen logistik. Scenen er sat til en pulserende dag. Se meget mere her:

http://vibranteconomy.grantthornton.co.uk/campaign/can-make-sheffield-innovation-creativity-capital-europe/

Foreløbig outcome: Idéer, initiativer og fantastisk PR for Sheffield

Det er tidligt at forholde sig til, hvordan effekten bliver af idéerne til samskabelse, og hvad der bliver produceret i de mange ’activation groups’, der er etableret. Det, som allerede nu kan konstateres, er:

Der blev på dagen produceret ca. 600 konkrete idéer til samskabelse
105 af idéerne blev bearbejdet og 21 blev straks udvalgt som realiserbare og værende af stor værdi for Sheffield. Disse 21 idéer blev præsenteret fra scenen med stor wauw-effekt til følge.
Som ’Sheffield City Council chief executive John Mothersole’ uopfordret rejste sig op og fortalte: ’I knew I was coming to something exciting and it turned into something quite big’. Han mente, at det blev en skelsættende dag i Sheffields historie. Læs mere i Sheffield Telegraph:
http://www.sheffieldtelegraph.co.uk/news/business/two-hundred-gather-to-discover-dream-and-design-a-new-future-for-sheffield-1-7910878

timthumb (1).jpg

Èn ting er idéer, noget andet at omsætte idéer til handling. Til det formål er etableret et website for ’Vibrant Sheffield Community’. Her kan deltagere og andre interessenter melde sig til at deltage i – og eventuelt sponsorere – at idéer omsættes til virkelighed. Se mange spændende idéer og initiativer her: http://www.vibrantsheffield.com

En række initiativgrupper er allerede etableret. Ud fra et dansk perspektiv med en offentlig samskabelsesdagsorden kan nogle af de interessante initiativer nævnes her:

’Mentoring Scheme’ – Stærke tilbud til unge, der kvitter skolen, herunder tilknytning af mentorer
’Shop Sheffield Venue for local produce’ – etablering af et centralt butiksområde for lokale Sheffield produkter
’Community Participatory Budgeting’ – borgerinvolverende offentlige budgetter
’StartUp Rates Relief’ – bedre økonomiske muligheder for nye iværksættere
Hvilken dansk region eller kommune ville ikke elske at indgå i samskabende partnerskaber om disse indsatser? Naturligvis kunne en offentlig organisation selv arbejde med emner som dette, men der er for mig ingen tvivl om, at det har givet en særlig dimension, at GT har evnet at trække på sit store erhvervsnetværk i samskabelsesprocessen.

Outcome ift. den reelle samskabelse i Sheffield må nødvendigvis lade vante på sig – jeg opfordrer til at følge med på nogle af de nævnte medier.  Outcome med hensyn til branding af Sheffield (og af sponsorvirksomheden), kan vi allerede nu konstatere, er overvældende.

På dagen for gennemførelsen af live lab’en blev twitter profilen #VibrantSheffield det 3.mest brugte i UK. Hertil kommer massiv interesse fra medierne, herunder et 8 siders tillæg i avisen The Star’s BusinessWeekly (den 25/5) om Vibrant Sheffield.

http://www.thestar.co.uk/business/vibrant-sheffield-shaping-the-innovation-and-creativity-capital-of-europe-1-7933901

Hvis danske virksomheder skulle have interesse for at gå ind som sponsorer i samskabelsesprocesser er dette interessante data, men det er samtidig en hårfin balance. Det blev nævnt af flere deltagere, at de ikke ville være kommet, hvis de havde set live lab’en som en PR-aktivitet for sponsoren.

Hvad med de kritiske røster? Deltagerne og lokalsamfundet har givet meget positive og stærke tilbagemeldinger på eventen, men ét tema har været til debat på Sheffields elektroniske medier. Kritikerne anerkender, at sponsorerne har gjort sig stor umage med at skabe stor diversitet i deltagerkredsen, men at diversiteten fremadrettet kan blive endnu stærkere, bl.a. med overvejelser om etnicitet, alderssammensætning etc.
 

Samskabelse på privat virksomheds dagsorden – hvorfor?

’Samskabelse, samproduktion, co-production, co-creation er nogle af de mange begreber, der anvendes i disse år til at beskrive nye arbejdsformer mellem offentlige og private aktører’ (Agger & Tortzen, forskningsreview om samskabelse, 2015)

Det er nærmest underforstået i danske publikationer om samskabelse, at det er den offentlige sektor, som er initiativtager. I Agger og Tortzens ’Forskningsreview om samskabelse’ er det tilfældet i alle cases og eksempler, som  nævnes i rapporten.

I mit konsulentarbejde i UK er jeg flere gange blevet spurgt, hvad vi gør i mit land, når det kommer til samskabelsesemner som byudvikling, erhvervsvikling og relationel velfærd. Mit svar har typisk været: ”venter på at offentlige myndigheder tager aktion”. Det yder selvfølgelig ikke fuld retfærdighed til alle danske borgere, virksomheder, erhvervsforeninger og frivillighedsorganisationer, undskyld.

Hvorfor er det, at Grant Thornton engagerer sig så stærkt i ’Vibrant City Inquiries’ i UK, hvor Sheffield er blot første af mindst 10 lignende processer (i Manchester, Leeds, Bristol, Cambridge m.fl.)? Det korte svar kan relateres til tidligere nævnte mission statement, hvor det fremgår, at virksomheden vil spille en aktiv rolle i at hjælpe med, at hele UK og de lokale regioner i landet udvikler forudsætninger for at være en ’Vibrant Economy’.

Læs mere: http://vibranteconomy.grantthornton.co.uk

Det er ganske enkelt en del af forretningsstrategien at tage et stort socialt ansvar, særligt på tre områder:

Skabe tillid og integritet på markedet (’Trust and integrity’)
Bidrage til bæredygtig vækst (’Sustainable growth’)
Skabe omgivelser hvor forretning og mennesker kan blomstre (’Thriving environments’)
Stærkt inspireret af byudvikling i Ohio, USA ’Sustainable Cleveland – The green city by the blue lake’  har Grant Thornton altså valgt at gennemføre Vibrant City Inquiries i en række store engelske byer med uindfriet potentiale.

Valget af Sheffield som foregangsby skal ses på baggrund af byens størrelse, historik og potentiale. Udfordringer er der nok af i et område med høj arbejdsløshed og stor social ulighed. Som 4.største by i UK med 700.000 indbyggere er Sheffield af en størrelse, hvor det skaber opmærksomhed, når der sker noget.

Som verdens historiske centrum for stålindustrien har byen oplevet storhed og fald (tænk fx på filmen The Full Monty). Med flere spændende virksomheder (Rolls Royce, Boeing m.fl.), et Advanced Manufacturing Centre, to store universiteter, et blomstrende kulturliv og et stærkt innovativt miljø er der samtidig stort potentiale i at skabe udvikling. Opgaven, som Grant Thornton tager på sig, er at bringe de mange interessenter sammen eller med andre ord: skabe generative forbindelser som får samskabelsen til at blomstre.

Udover ønsket om at bidrage til ’unlocking the potentials of Sheffield’ har virksomheden utvivlsomt også set mulighederne for på samme tid 1) at forretningsudvikle og skabe nye kundekontakter samt 2) organisationsudvikle og tilføre ledere og medarbejdere nye kompetencer.

 

Vibrant City Inquiries – hvordan?

Det ligger nærmest i navnet, at der er hentet inspiration i Appreciative Inquiry i gennemførelsen af Vibrant City Inquiries. Dog har tilgangen været ganske pragmatisk og bl.a. er begrebet ’summits’ bevidst ændret til ’live labs’. Inspirationen er hentet i Cleveland, USA, men metoder, sprog og rammesætning er tilpasset den lokale kontekst. Et eksempel: Det er valgt at gennemføre én dags højintensiv live lab, hvor anbefalingerne fra USA var, at det ikke kunne gøres under tre dage!

Til gengæld er det valgt at lægge stor energi i, hvad der sker før og efter storgruppeprocessen. Kort fortalt er metoden baseret på følgende tankesæt:

Før live lab’en laves grundige analyser af lokalområdets kontekst,  en række interessenter involveres i forretningsmiddage, og vigtigst af alt: hele Sheffield kontoret har været engageret i undersøgelser og interviews med rigtigt mange aktører i nærområdet. Herved er opbygget stor opmærksomhed og processens brændende udviklingstemaer har krystalliseret sig. Lidt mere herom nedenfor.

Selve live lab’en er struktureret ud fra den kendte 5D-model fra Appreciative Inquiry med særlig vægt på discovery, dream og design. Et kig på billeder fra dagen viser, at der metodisk er arbejdet med dialogiske processer, som vil være kendt af mange danske ledere og proceskonsulenter. Det særlige har været diversiteten blandt deltagerne, en insisteren på stærke historiefortællinger og en fastholdelse af data fra dagen med billeder, videoer, grafiske illustrationer, som har gjort sig suverænt både i sociale og traditionelle medier.

Alle aktører er opmærksomme på, at det kritiske moment i processen er lige efter live lab’en. Efter dagen gennemføres inden for 14 dage en ’activation day’ for mange af deltagerne, hvor der arbejdes videre med idéerne. Tilsvarende arbejdes der intensivt med dette hos GT Sheffield.

Idéen er at samtalerne fortsætter, men som det lød på live lab’en fra de højtlydende toner af Elvis: ’a little less conversation, a little more action’.

 

Challenger leadership
Et interessant element i arbejdet med Vibrant City Inquiries har været at bruge anledningen til at træne Sheffields kontorets ledere og medarbejdere, så de kunne være eksemplariske procesfacilitatorer ved live lab’en.

Træningen har eksempelvis omfattet gennemførelse af mange interviews i lokalområdet med henblik på at udvikle ’dialogical skills’, ’inquiry skills’ og ikke mindst give ny forståelse af potentialerne i Sheffield området. Der er med andre ord tale om et interessant eksempel på ’real life training’, i det som GT har valgt at kalde ’Challenger leadership’.

timthumb (2).jpg

 

Foreløbig læring fra Vibrant City Inquiries

Det er vanskeligt at skjule min begejstring for samarbejdet med det stærkt professionelle team i Grant Thornton om design og gennemførelse af denne interessante samskabelsesproces. Samarbejdet er kommet i stand gennem studietur til Cleveland med et par af teammedlemmerne og fælles studier i organisatorisk forandring på Ashridge Business School, UK.

Inspirationen til arbejdet er, som tidligere nævnt, hentet i Cleveland, som også er fødestedet for Appreciative Inquiry. Designet bygger samtidig på den canadiske forsker Gervashe Bushes studier af, hvordan der skabes generativitet i form af fornyende dialoger, der giver grobund for spontane handlinger mellem aktører, der vil bidrage til ’community building’.

Det er måske et vink til en del danske ledelsesteoretikere og kendte psykologiprofessorer om, at Appreciative Inquiry hverken er afgået ved døden eller blot er lalleglad positiv tænkning. Nedenstående citat viser, at meget af debatten om AI må siges at bygge på væsentlige misforståelser:

’both those who extol the virtues of AI and those who critique it tend to put a great deal of attention on the so-called focus on the positive and very little on the generative component of AI “

(G. Bushe: Generativity and the transformational potential of Appreciative Inquiry, 2010)  

Læg dertil tænkning i kompleksitetsteori og et ønske om at ændre samtalerne i organisationer og samfund, og der er et solidt metodisk fundament til at arbejde med samskabelse, uanset hvem der er initiativtager til samskabelsesprocessen.

Jeg håber, dette kan være kærkommen inspiration til offentlige virksomheder, frivilligheds-organisationer og ikke mindst private virksomheder, som ønsker at engagere sig endnu mere i samskabelse.