Lav et servicecheck af personalemødet

Kender du det – enten som leder eller medarbejder – at have deltaget i et personalemøde, hvor du efter mødet går ud af døren med en oplevelse af, at det ikke gjorde den store forskel, om du var med til mødet eller ej? – Ja måske er det også utydeligt for dig, om der egentlig blev truffet nogle beslutninger!

Hvis du kan genkende disse oplevelser, er der temmelig sikkert behov for, at give jeres personalemøde et ”Servicetjek”, hvor der sættes fokus på formålindhold og form i forhold til personalemødet.

 

Undersøgelser om møder og deres effektivitet viser bl.a. at:

  • Kvaliteten af møderne ofte ikke er god nok
  • Over halvdelen oplever at mødedeltagerne møder uforberedt op til møderne
  • Mødeledelsen er afgørende for mødernes kvalitet.
  • 4 ud af 10 oplever, at der oftest udøves dårlig mødeledelse

Hvor ofte stiller I det overordnede spørgsmål: ”Hvad fungerer godt og hvad kunne være anderledes i vores mødeforberedelse, –afvikling og –opfølgning” og forholder jeg mig til de mulige svar, der måtte være?

 

Som mødeleder kan du også stille dig selv følgende spørgsmål:

–          Kan jeg gøre noget anderledes for at integrere medarbejdere mere i nogle forpligtende samtaler på møderne?

–          Skelner jeg selv mellem hvad der er til information og hvad der skal drøftes?

–          Er beslutninger tydelige og begrundede?

–          Hvad kan jeg i øvrigt gøre anderledes i min mødeledelse?

–          Er mødehyppigheden tilpas?

 

Herfra skal lyde en opfordring til ”at stoppe op” og investere lidt tid i at lave et tjek!

 

En måde at gennemføre servicetjekket på er, at inddele medarbejderne i grupper á 3-6 personer (hvis I er flere end 8 medarbejdere). Lad medarbejdere og ledere drøfte det overordnede spørgsmål: ”Hvad fungerer godt og hvad kunne være anderledes?” i en lille ½ times tid og lad grupperne notere deres svar (formuleret meget konkret og specifikt i korte sætninger) på en flip-over til ”fernisering” (deltagerne går rundt og især læser idéerne til hvad, der kunne være anderledes  5-10 min.). Sæt herefter tid af til at der kan stilles afklarende spørgsmål til gruppernes svar 5-15 min.)

Afslut nu Servicetjekket med at fortælle hvad de næste skridt vil være. Det kan eksempelvis være, at du og tillidsrepræsentanten vil vende tilbage med begrundede beslutninger for hvilke ændringer og justeringer, der vil være fremadrettet.

Personalemødet er jo kun en mødetype ud af en lang række mødeformer du deltager i på arbejdspladsen, så der er måske også andre mødetyper, der kunne trænge til at blive tjekket efter.

God fornøjelse!