Medarbejdere der lykkes

Hvad er fremtidens kernekompetencer hos medarbejdere inden for Sundheds- og Omsorgsområdet?

Væksthus for ledelse udarbejdede i 2008 pjecen: ”Ledere der lykkes – en undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på kommunale arbejdspladser”. En tilsvarende undersøgelse er imidlertid aldrig blevet fortaget af dem der rent faktisk står for værdiskabelsen. Hvor kan man læse om ”Medarbejdere der lykkes”?

I samarbejde med organisationskonsulent Tom Mårup har vi derfor taget initiativ til at undersøge, hvilke kernekompetencer medarbejderne inden for Sundheds- og Omsorgsområdet har behov for at styrke, for at lykkes med løsningen af deres kerneopgave.

Det kan du læse om i dagens artikel, på LinkedIn.